Tekst grootte

Meld je aan voor de training ‘succesvol lobby’en in de gemeente’

Geplaatst op: 21 juni 2023 instructice van PGO support geeft een training

De Oogvereniging organiseert een training voor ervaringsdeskundige belangenbehartigers die bij de eigen gemeente lobbyen voor toegankelijke openbare ruimtes, obstakelvrije looproutes en veilige oversteekplaatsen. De training ‘succesvol lobbyen in je gemeente’ wordt in september en oktober gegeven door PGOsupport in Utrecht en Eindhoven.

Deze training is bedoeld voor leden van de Oogvereniging die als vrijwilliger lobbyen bij de eigen gemeente voor toegankelijke openbare ruimtes voor slechtziende en blinde mensen. Als je je aanmeldt voor Eindhoven, dan word je op een wachtlijst geplaatst. De inschrijving gaat op volgorde van aanmelding.

De Oogvereniging heeft als doel dit jaar 25 vrijwilligers te trainen in lokale belangenbehartiging met als speerpunt de toegankelijkheid van openbare buitenruimtes, zoals stationspleinen, stadscentra en oversteekplaatsen. Vaak vallen deze openbare ruimtes onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dat vraagt om lokale belangenbehartiging, waarbij de situatie ook nog eens per gemeente verschilt.

Heb je interesse, neem dan contact op met petra.kortenhoeven@oogvereniging.nl of bel 030 200 63 05.

Data en tijdstippen training:

Cursuslocatie Utrecht

 • Online kennismakingsgesprek: datum in onderling overleg
 • Vrijdag 22 september 10:00-16:30 (dag 1)
 • Vrijdag 6 oktober online dagdeel van 10:00-12:30
 • Vrijdag 27 oktober 10:00-16:30 (dag 3)

De cursuslocatie is bij PGOsupport te Utrecht, bereikbaar met de bus vanaf station Utrecht CS. De reiskosten van en naar de cursuslocatie worden vergoed volgens de Regeling onkostenvergoeding Oogvereniging.

Cursuslocatie Eindhoven – er is een wachtlijst

 • Online kennismakingsgesprek: datum in onderling overleg
 • Woensdag 27 september 10:00-16:30 (dag 1)
 • Woensdag 11 oktober online dagdeel van 10 tot 12.30 uur
 • Woensdag 25 oktober 10:00-16:30 (dag 3)

De cursuslocatie ligt naast station Eindhoven CS. De reiskosten van en naar de cursuslocatie worden vergoed volgens de Regeling onkostenvergoeding Oogvereniging.

Opbouw training

De training bestaat uit meerdere onderdelen:

 • Een online of telefonisch kennismakingsgesprek: datum in onderling overleg.
 • Twee trainingsdagen van 10 tot 16.30 uur op een cursuslocatie.
 • Een online dagdeel van 10 tot 12.30 uur.

Onderdelen van de training

 • Jouw rol en waar gaat de gemeente over? (op locatie)
 • Hoe werkt het binnen de gemeente? (online)
 • Bouwen aan je netwerk en hoe beïnvloeden? (op locatie)
 • Samenwerking met experts/adviseurs toegankelijkheid

De training is bedoeld voor vrijwilligers die al bezig zijn én leden die aan de slag willen met de belangenbehartiging binnen de eigen of naburige gemeenten. Het is de bedoeling dat je relaties aanknoopt met verantwoordelijken bij de gemeenten, ambtenaren, politici, lokale gehandicaptenplatforms, adviseurs toegankelijkheid en alle anderen die een rol spelen bij het toegankelijk maken van openbare ruimten.

Eerdere ervaringen

De training is eerder gegeven in 2021. Toen gaven de deelnemers als rapportcijfer een acht. Mede naar aanleiding van de evaluatie zal er tijdens de nieuwe training meer nadruk liggen op het zoeken naar bondgenoten (bijv. bij de lokale politiek), de lokale inclusie agenda van de gemeente en het VN-verdrag Handicap.

Heb je interesse, neem dan contact op met petra.kortenhoeven@oogvereniging.nl of bel 030 200 63 05. De Oogvereniging kan de nieuwe training organiseren dankzij de subsidie van ZonMW voor het project ‘Oogvereniging regionaal aan zet’.