Tekst grootte

Migrantendag 2022: ‘We moeten heel erg laten zien dat we wél iets kunnen’

Migranten
Nieuws
Geplaatst op: 17 november 2022 3 deelnemers en medewerker Oogvereniging kijken vriendelijk lachend in de lens

Op zaterdag 12 november organiseerde de Oogvereniging net als vorig jaar een dag voor migranten. Deze keer was het thema ‘Werk’. Er waren 75 deelnemers; twee keer zoveel als vorig jaar! Migranten met een oogaandoening weten duidelijk steeds beter de weg te vinden naar de Oogvereniging. Het Steunpunt Migranten van de Oogvereniging krijgt steeds meer bekendheid en vertrouwen.

Mensen kwamen vanuit het hele land. Soms waren ze twee uur of langer onderweg. Het merendeel was tussen de 20 en 50 jaar. Het gros van de deelnemers kwam uit Turkije, Arabische landen rond de Middellandse Zee en andere landen in Afrika. 4 deelnemers kwamen uit Oekraïne.

Moeilijk om aan werk te komen

Bijna iedereen sprak al behoorlijk Nederlands of Engels. Sommigen hadden een goede opleiding gehad in het land van herkomst. Toch is het ook voor hen heel moeilijk om aan werk te komen in Nederland.

Het grootste probleem waar men tegenaan loopt is dat gemeenten meestal niet weten hoe ze migranten met een oogaandoening kunnen begeleiden. Gemeenten zouden meer maatwerk moeten bieden en beter samenwerken met Bartiméus, Visio en de Oogvereniging. Al deze organisaties waren aanwezig op de Migrantendag.

Extra hulp nodig

Er waren allerlei activiteiten. De deelnemers konden netwerken, met elkaar delen waar ze tegenaan lopen en welke creatieve oplossingen ze soms gevonden hadden. Ook werden emoties en frustraties geuit. Daarbij was veel herkenning. Het kwam vaak neer op: ‘We zijn eigenlijk al vooraf afgekeurd, we moeten heel erg laten zien dat we wél iets kunnen.’ De migranten willen graag participeren en iets betekenen in en voor de maatschappij.

Bij de evaluatie lieten deelnemers weten dat vele vragen beantwoord zijn, dat ze geïnspireerd zijn en minder het gevoel hadden dat ze er alleen voor staan. Zoals iemand het zei: ‘Good job Amany, fijn dat iemand onder de aandacht brengt dat het niet goed gaat met ons en dat we extra hulp nodig hebben in Nederland’.

Gelijke kansen

De directeur van de Oogvereniging was de hele middag bij het programma aanwezig. Hilde Palland, Tweede Kamerlid en woordvoerder inburgering van het CDA, liet in een videoboodschap weten dat er in de Tweede Kamer gewerkt wordt aan gelijke kansen via wet- en regelgeving.

De Oogvereniging en in het bijzonder het Steunpunt Migranten hebben de meest voorkomende problemen van migranten met een oogaandoening goed in beeld. We gaan gemeenten voorlichten en lobbyen in de Tweede Kamer om meer aandacht voor dit probleem te krijgen.

Daarbij blijven we aandacht vragen voor het probleem dat ontstaat wanneer mensen ontheffing krijgen van de inburgeringsplicht, in plaats van goed taalonderwijs, want ook dit kwam regelmatig naar voren. Sommige mensen hadden oplossingen gevonden om desondanks de Nederlandse taal te leren. Daaruit blijkt maar weer het enorme doorzettingsvermogen van deze mensen en de creativiteit waar ze blijk van geven.

De Ooglijn

Zit je met een vraag?

De medewerkers van de het Ooglijn staan voor je klaar.

030 29 45 444

Of via mail: