Tekst grootte

Monitor Toegankelijkheid 2021: 32 essentiële overheidswebsites niet toegankelijk

Nieuws
Geplaatst op: 23 december 2021

Onverteerbaar

De lijst van 32 websites en 8 apps werd samengesteld in overleg met maatschappelijke organisaties, waaronder Ieder(in), de Oogvereniging, Sien en KBO-PCOB. Het zijn websites en apps die essentieel zijn in het dagelijks leven en zeker voor mensen met een beperking. Illya Soffer, directeur van Ieder(in): ‘Al sinds 2016 weten overheden dat ze moeten werken aan digitale toegankelijkheid. Dat juist déze websites en apps nog steeds slecht toegankelijk zijn, is onverteerbaar. Het gevolg is dat mensen met een beperking hun zaken bij de overheid niet zonder hulp van anderen kunnen regelen.’

Meeste van 3000 websites niet toegankelijk

Het onderzoek naar de 32 websites maakt deel uit van een Rijksonderzoek naar ruim 3000 overheidswebsites en -apps. Daaruit blijkt dat het overgrote deel niet volledig voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Van de ruim 3000 overheidssites zijn de homepagina’s met automatische software getest. Slechts 28 procent daarvan vertoonde geen fouten. Van 435 websites werden meerdere pagina’s automatisch getest. Daarvan was zes procent zonder problemen. Niet alle toegankelijkheidsfouten worden echter door automatische software opgespoord.

Versnellingsaanpak

De Tweede Kamer heeft de regering onlangs opgedragen om begin 2022 met een versnellingsaanpak te komen. Dat moet leiden tot het versneld volledig toegankelijk maken van overheidswebsites en -apps. De Monitor Toegankelijkheid 2021 die nu gepubliceerd is, toont volgens Ieder(in) de urgentie van zo’n aanpak. Des te meer omdat eerder onderzoek uit 2019 in opdracht van het Rijk deels dezelfde uitkomst had.

Input vanuit gebruikers

Het Gebruikersnetwerk Digitale Inclusie, waarvan de Oogvereniging deel uitmaakt, gaat zich inzetten voor een versnellingsaanpak die echt het verschil maakt. Onze belangrijkste speerpunten zijn:

  • Zorg voor het versneld regelen van een stevig toezicht- en handhavingsprogramma.
  • Zorg voor een compleet overzicht van alle websites en apps en houdt de status van de toegankelijkheid bij in een online dashboard, zoals nu gebeurt met https://www.digimonitor.nl/monitor2021/.
  • Zorg dat leveranciers aan de overheid binnen drie jaar kunnen en moeten aantonen dat hun digitale producten en diensten voldoen aan de geldende toegankelijkheidseisen.
  • Toegankelijkheid moet een knock-out criterium worden bij aanbestedingen van websites en apps door de overheid.
  • Ontwikkel een kwaliteitscode of certificering voor inclusief digitaal ontwerpen (Universal Design) en doe dat samen met maatschappelijke organisaties en toegankelijkheidsexperts.

Bekijk hier de Monitor Toegankelijkheid 2021.

Hebt u zelf te maken met een ontoegankelijke website of mobiele app? Neem contact op met de organisatie of instantie. Gebruik hiervoor onze voorbeeldmail.