Tekst grootte

Motie inclusief stemmen voor mensen met een visuele beperking aangenomen!

Nieuws
Geplaatst op: 13 juli 2022

Daarin roept zij onder andere op dat elke gemeente vanaf 2023 in staat wordt gesteld om een universele stemmal in te zetten voor alle verkiezingen in alle gemeenten, zodat mensen met een visuele beperking echt zelfstandig kunnen stemmen. Ook omvat de motie een ontwerpwedstrijd onder opleidingen, zodat jongeren actief kunnen meedenken over een (fysiek of digitaal) alternatief ontwerp om inclusief stemmen mogelijk te maken. De motie werd vrijwel unaniem aangenomen met 99,23%, een mooie stap naar een meer inclusieve samenleving! De initiatieven van Kennis Over Zien zijn input geweest voor het tot stand komen van de motie.