Tekst grootte

Navigatietest in stations voor reizigers met een visuele beperking

Nieuws
Geplaatst op: 29 juni 2022

ProRail zou het een goed idee vinden als die systemen er wel gaan komen. Niet ter vervanging van de geleidelijn, maar als aanvulling op de geleidelijn zodat deze lijn veel slimmer gaat worden.

Op 8 en 9 juni heeft de Oogvereniging in opdracht van ProRail een test gedaan met 3 indoor navigatiesystemen. Een groep van 24 personen heeft een dagdeel op het station de systemen uitgeprobeerd. Begeleid door leveranciers van de verschillende systemen en mobiliteitsbegeleiders van Visio en Bartiméus zijn ze het station op gegaan om het juiste perron, kaartautomaat of toilet te vinden. Dat lukte nog niet altijd maar de intentie was heel goed. De deelnemers waren enthousiast. Geeft mij veiligheid, zelfvertrouwen en/of regie op mijn eigen reis waren veel gehoorde reacties als ze terugkwamen van de tests.

De test is goed verlopen maar we zijn er nog lang niet. Momenteel wordt het verslag gemaakt en daarna zal ProRail aan de slag gaan om mensen te overtuigen van het nut van deze systemen.

Daarna moet er gezocht worden naar financiering en dan kan er een systeem worden uitgerold op stations en in het OV. Maar daar gaat nog wel veel tijd overheen. In de tussentijd zal de Oogvereniging, samen met de vrijwilligers in onze meedenkgroep elektronische navigatie, aan de slag gaan om te kijken wat er nodig is om de systemen nog meer aan de wensen van onze doelgroep te laten voldoen.

Meer weten?

Lees het bericht van ProRail over de tests op station Den Haag via deze link >>
Of neem contact op met Ton van Weerdenburg via ton.vanweerdenburg@oogvereniging.nl of 030 – 2006 317.