Tekst grootte

Nieuwe afspraken over gebruik contant geld

Betalingsverkeer
Nieuws
Geplaatst op: 21 april 2022

Het Convenant is ondertekend door de grote banken, Betaalvereniging Nederland, vertegenwoordigers van consumenten, waaronder de Oogvereniging, winkeliers, horeca en tankstations, chartale dienstverleners en De Nederlandsche Bank (DNB), en is vorige week door de Minister van Financiën aangeboden aan de Tweede Kamer. De afspraken gelden voor een periode van in beginsel vijf jaar.

Contant geld blijft belangrijk

Met het Convenant spreken de betrokken partijen af ervoor te zorgen dat contant geld goed beschikbaar en bruikbaar blijft. Voor mensen die blind of slechtziend zijn is elektronisch betalen lang niet altijd vanzelfsprekend. Daarom vindt de Oogvereniging het erg belangrijk dat contant betalen mogelijk blijft.

Afspraken zijn gemaakt over diverse onderwerpen rond contant geld, zoals aantallen geldautomaten, terugvalopties voor pinnen, een inclusief betalingsverkeer en anti-witwasmaatregelen. Ook is er een toezegging van de banken om de tarieven voor contant geld tot medio volgend jaar niet te verhogen.

Onder druk

Aanleiding voor de nieuwe afspraken is dat het gebruik van contant geld in Nederland afneemt en de chartale infrastructuur onder druk staat. Zo verdwijnt de contant-gelddienstverlening steeds meer uit bankkantoren, neemt het aantal geldautomaten af en worden contante transacties relatief duurder voor winkeliers.

Publiek belang

Als contant geld echter zou verdwijnen, kan dat problemen geven bij storingen in het pinverkeer – contant geld is dan een terugvaloptie – en voor mensen die van contant betalen afhankelijk zijn. Bovendien is contant geld een publiek goed, en is het een publiek belang dat iedereen in de samenleving daar goed gebruik van moet kunnen maken en daar goede toegang toe moet houden. Om dit te borgen heeft DNB in de zomer van 2021 het initiatief genomen om nieuwe afspraken hierover te maken.

Lange termijn

Behalve concrete afspraken voor de komende periode, levert het Convenant ook het startschot voor een nieuw onderzoek om uit te werken op welke manier het publiek belang van contant geld het beste geborgd kan worden op lange termijn. Als contant geld steeds minder wordt gebruikt, rijst de vraag naar de bekostiging ervan en de marktordening. Het onderzoek zal de diverse opties hiervoor in kaart brengen. Het streven is dat dit onderzoek binnen tien maanden na ondertekening van het Convenant zal zijn afgerond. Daarna kan de minister van Financiën advies uitbrengen aan de Tweede Kamer en kan besluitvorming plaatsvinden.

Meer weten?

Download het Convenant contant geld (pdf) met daarin alle afspraken die gemaakt zijn.

Meer weten over betalen met minder zicht? Neem contact op met de Ooglijn via 030-2945444 of ooglijn@oogvereniging.nl.