Tekst grootte

Maatregelen verbetering medische rijgeschiktheid

Nieuws
Geplaatst op: 9 augustus 2022

Na een uitgebreid onderzoek en een consultatie met met relevante partijen (onder andere artsen en patiëntenorganisaties) zijn zes maatregelen naar voren gekomen die de huidige manier waarop het CBR de medische rijgeschiktheid van rijbewijshouders controleert moeten verbeteren. De maatregelen worden nu verder uitgewerkt.

Zo wordt er een laagdrempelige 75+ screening ontwikkeld met 3 eenvoudige tests op het gebied van cognitie, motoriek en visus en komt er een campagne gericht op rijbewijshouders met een aandoening. Inmiddels heeft de minister van IenW de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomst. Lees de samenvatting van het maatregelen op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.