Tekst grootte

Nieuwjaarsgroet van voorzitter Leo Wessel

Nieuws
Geplaatst op: 19 januari 2022

De vrijwilligers van de Oogvereniging Regiogroep Zeeland zullen in ieder geval alles in het werk stellen om u voor 2022 een aantrekkelijk en afwisselend activiteitenprogramma te bieden.

Voordat ik hiervan een tipje van de sluier oplicht, wil ik nog even terugblikken op 2021, op ons eerste jaar als zelfstandige regiogroep.

2021 is een mooi jaar geworden.

Ik werd per 1 januari van dat jaar aangesteld als voorzitter van Kernteam Regiogroep Zeeland. Voor mij persoonlijk: ik ben in 2021 in het huwelijksbootje gestapt, met in acht name van de RIVM-regels hebben we een mooi feest gehad.

Deze regels bleken voor ons kernteam en haar vrijwilligers een rode draad te zijn waar rekening mee gehouden moest worden. Het Dagelijks Bestuur, de secretaris, penningmeester en ikzelf hebben het hele jaar telefonisch vergaderd. Ook heeft het Kernteamoverleg maar ongeveer 5 keer fysiek kunnen plaatsvinden, de rest verliep ook telefonisch.

Het eerste kwartaal is er keihard gewerkt om 2 nieuwe Oogcafés te starten. Het zoeken naar ruimtes, het plannen van de opening ervan, deze weer verzetten, lastig maar het is gelukt. Oog- & Maculacafé Schouwen-Duiveland en – Walcheren werden een feit.

Ook de andere werkgroepen in onze regio moesten zich aanpassen aan de omstandigheden. Als voorbeeld: de werkgroep die zich bezighoudt met de contacten met de ziekenhuizen kon niet veel, de ziekenhuizen stonden nu eenmaal even niet te wachten op vergaderingen met de Oogvereniging. Plannen zijn achter de schermen natuurlijk wel gemaakt en zullen t.z.t praktisch worden uitgewerkt.

 • Op 7 juli van 2021 werd een geslaagde tandem-/trapkartocht georganiseerd. Een activiteit die we graag willen herhalen.
 • Op 4 september is een regionale contactdag georganiseerd voor leden en andere geïnteresseerden. Deze dag is, mede door Zeeuwse organisaties met stands en presentaties, goed bezocht.
 • Het laatste evenement waar ik even stil bij wil staan, is de internationale Dag van de Witte Stok op 15 oktober. Regio Zeeland heeft zich van haar goede kant laten zien. We gingen met de Zeeuwse media en met Provinciale bestuursleden op stap bij een station, en gaven voorlichting op diverse scholen (beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs).
  Presentaties op basisscholen op Schouwen-Duiveland en Walcheren hebben wij helaas door moeten schuiven naar het voorjaar van 2022, dan zullen zij zeker plaatsvinden. Omdat we nu beschikken over uitgebreid voorlichtingsmateriaal kunnen we de voorlichtingsactiviteiten bij diverse organisaties voortzetten.

Ik zeg altijd dat ik trots ben op mijn vrijwilligers. Zij verzetten, samen met mij, zoveel werk, daar wil ik graag een hartelijke ‘dank je wel ‘voor uitbrengen. Zij hebben er met z’n allen voor gezorgd dat de nieuwe Regiogroep daadwerkelijk is opgestaan in 2021.

Genoeg over vorig jaar. Wat willen wij als Kernteam doen in 2022?

 • ‘Leden in beweging’ is in ieder geval een punt om onder de aandacht te brengen. U hoort er meer van.
 • Zoals gezegd gaat de voorlichting op basis- en middelbare scholen op dezelfde voet verder. Voorlichting kan op verzoek bij tal van organisaties gegevens kunnen worden.
 • Er zal vanuit de Oog- en Macula Vereniging alles aan gedaan worden wederom een contactdag te houden voor alle leden en geïnteresseerden.
 • Uiteraard zullen de Oogcafés maandelijks haar deuren openen voor u.

En…. er is meer!

Onze secretaris Mies Bezemer, penningmeester Ko van der Maas, Coördinator Oogcafés Jos van Ijsseldijk, onze Sportieve rots in de branding Carlo Colpaert en ikzelf, gaan u in de komende maanden proberen telefonisch te bereiken. Wij willen namelijk horen wat wij voor u kunnen betekenen? Door u persoonlijk te banderen hopen we te weten of u vindt dat we op de hoede weg zijn.

 1. Is de manier waarop wij u met onze nieuwsbrieven bereiken wel voldoende?
 2. Zijn er activiteiten die u graag gerealiseerd hebt?

Een dergelijke inventarisatie is een geweldige uitdaging voor het Kernteam, maar ook voor u als lid. Alle ideeën zijn van harte welkom en misschien zou u wel één van onze nieuwe vrijwilligers willen worden? Alles staat of valt bij mankracht, of beter, ‘menskracht’.

Namens het gehele team wil ik u alvast bij voorbaat danken voor uw hulp, Samen kunnen wij Oogvereniging Regiogroep Zeeland groter en gezonder maken. En… samen krijgen wij COVID eronder! Let goed op elkaar.

Met warme groet, Leo Wessel
Voorzitter Kernteam Regiogroep Zeeland