Tekst grootte

Ondertekening convenant Samenwerking bij het aanvraagtraject blindengeleidehond

Geleidehonden
Nieuws
Geplaatst op: 13 juni 2022

De afgelopen 3 jaar zijn Rob van Vliet en Yvonne Wiersma, gebruikers van geleidehonden namens de Oogvereniging  betrokken geweest bij de totstandkoming van het Convenant “Samenwerking bij het aanvraagtraject blindengeleidehonden. Advies, training en levering blindengeleidehond”. Dit convenant is een samenwerking tussen de revalidatie-instellingen, de geleidehondenscholen en de Oogvereniging. Op 13 juni is het convenant feestelijk ondertekend door Luuk-Jan Boon namens de Oogvereniging.

Denktank

Een denktank van  de ledengroep Geleidehondgebruikers van de Oogvereniging heeft aan de hand van een enquête onder geleidehondgebruikers de wensen in kaart gebracht. Dat het onderwerp leeft bleek wel uit het feit dat er binnen een week na de oproep een actieve groep mensen gevormd was. Van de wensenlijst is een flink deel in de afspraken meegenomen. Het convenant is een levend document en wordt elk jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Hoe regel je de aanvraag van een blindengeleidehond?

De aanvraag van een geleidehond kan veel vragen oproepen. Daarom is ook een brochure ontwikkeld, met informatie uit het convenant over het aanvraagtraject van een (vervangende) geleidehond, wat een geleidehond wel en niet kan en de zes stappen in het aanvraagtraject.

Eenduidigheid bij aanvraagtraject

Voor het verkrijgen van een geleidehond doorloopt de aanvrager een route van twee parallelle trajecten: een bij de revalidatie instelling voor het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en een bij de hondenschool gericht op de relatie tussen gebruiker en hond. Door het opstellen van het convenant zijn verantwoordelijkheden en taakverdeling bij het traject van aanvraag, training en levering helder en eenduidig geworden voor alle betrokken partijen. De Oogvereniging is betrokken als stem van de gebruiker.

Samenwerkende organisaties

Aan dit convenant hebben Koninklijke Visio, Bartiméus, Koninklijke Kentalis, de hondenscholen Gaus Assistentiehonden, KNGF Geleidehonden, Stichting DCN Geleidehonden, geleidehondenschool Herman Jansen en de Oogvereniging meegewerkt.