Tekst grootte

Onderzoek gebruik Keuzekaarten afgerond

Nieuws
Geplaatst op: 1 augustus 2022

Een keuzekaart geeft een overzicht van opties bij een bepaalde aandoening en beantwoordt de belangrijkste vragen van patiënten. Zo helpen keuzekaarten patiënten en dokters om samen een weloverwogen keuze te maken over de zorg die het beste past bij de patiënt. Keuzekaarten zijn te vinden op Thuisarts.nl.

Onderzoek naar gebruik keuzekaarten

Er zijn in Nederland momenteel zo’n 40 keuzekaarten beschikbaar voor gebruik in de spreekkamer om samen beslissen te ondersteunen. Keuzekaarten zijn tabellen op één A4 die een overzicht geven van mogelijke zorgopties (kolommen) en veel gestelde vragen (rijen), geprioriteerd door patiënten, met de daarbij
behorende antwoorden.
Er is veel geld beschikbaar geweest voor het ontwikkelen van deze tools, maar het gebruik blijft achter omdat er nauwelijks aandacht en inspanning is geweest voor het verspreiden en implementeren van de keuzekaarten.

Rapport verspreiding en implementatie

In dit project heeft een korte inventarisatiefase plaatsgevonden om het huidig gebruik in kaart te brengen. Zeer weinig mensen bleken bekend met de keuzekaart en medisch specialisten gebruiken de kaart weinig. Dit is in lijn met de verwachting aangezien er tot nu toe nauwelijks aandacht is besteed aan de verspreiding en implementatie van keuzekaarten. Vervolgens zijn er pilots geweest met 4 keuzekaarten in verschillende ziekenhuizen. De resultaten van deze pilots en de verdere aanbevelingen leest u in het Eindrapport disseminatie en implementatie Keuzekaarten.