Tekst grootte

Onderzoek naar de toegankelijkheid van shared space-gebieden

Nieuws
Geplaatst op: 7 januari 2021

Alex Mink deed onderzoek naar wat mensen met visuele beperkingen binnen shared space-gebieden ervaren. Daarbij zijn de oriëntatie en navigatie binnen deze gebieden als uitgangspunt voor het onderzoek genomen.

De onderzoeksresultaten staan in het onderzoeksrapport Zichtbaar op pad, een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van mensen met visuele beperkingen in shared space-gebieden.

Alex Mink constateert dat er naast shared space-gebieden nog andere ontwerpvormen zoals leefstraten met een opmars bezig zijn. Dat levert een breed palet aan ontwerpvormen op. De ontwerpvisies voor verblijfsgebieden gaan meestal niet uit van toegankelijkheid en begrijpelijkheid, terwijl een steeds groter wordende groep stedelingen te maken krijgen met ouderdom, chronische ziektes en beperkingen. Voor visueel beperkte mensen leidt dat er bijvoorbeeld toe dat shared space-gebieden lastig of niet te doorgronden zijn.

In de bestaande Nederlandse vakinhoudelijke richtlijnen is er geen samenhangend advies over de inrichting van shared space-gebieden en de specifieke wensen van gebruikerspopulaties zoals mensen met visuele beperkingen beschikbaar. Op basis van zijn onderzoek geeft Alex Mink dan ook als aanbeveling een richtlijn shared space én een integrale richtlijn verblijfsgebieden te ontwikkelen. Andere oplossingsrichtingen zijn het delen van goede voorbeelden en meer duiding geven aan de rol en betekenis van shared space-gebieden binnen steden

Het onderzoek vond plaats onder begeleiding van CROW-KpVV en met medewerking van de Oogvereniging, Koninklijke Visio, Robert Coppes Stichting, Bartiméus en Bartiméus Fonds.

De Oogvereniging dankt Alex Mink voor de dit mooie onderzoek en alle leden van de Oogvereniging die meewerkten aan de enquête en interviews.