Tekst grootte

Onderzoek: Verkiezingen nog altijd onvoldoende toegankelijk

Nieuws
Geplaatst op: 16 december 2021

“Ik vind dat slechtziende en blinde mensen betrokken moeten worden bij ontwikkelingen om het stemmen toegankelijk te maken voor iedereen.”

Onderzoek 

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 liet Kennis Over Zien een onderzoek uitvoeren naar de ervaringen van kiezers met een visuele beperking. Toegankelijkheid kieslijsten, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stemlocatie, aanwezigheid van de stemmal en soundbox, overige hulpmiddelen, begeleiding bij het stemmen; een greep uit de onderwerpen die aan bod kwamen in het onderzoek.

“De komende jaren mogen we regelmatig naar de stembus. De aanschaf van hulpmiddelen voor het stemmen is een goede investering voor gemeenten.”

Onvoldoende toegankelijk 

40% van de ondervraagden gaven aan de Tweede Kamerverkiezingen onvoldoende toegankelijk te vinden. Tot op heden lag de focus in verbeteracties op de toegankelijkheid van het stembureau zelf. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat verbeteringen mogelijk zijn in zelfstandige bereikbaarheid van de locatie en wat betreft behulpzaamheid, bekwaamheid en kennis van de medewerkers van het stembureau. Bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van hulpmiddelen en het wel of niet verlenen van hulp in het stemhokje.

“Ik zou zeer blij zijn als ik ook in het vervolg per brief kan stemmen.”

Uit het onderzoek blijkt dat  echte innovatie nodig is om tot inclusieve verkiezingen te komen. Opvallend is bijvoorbeeld dat het stemmen per brief als toegankelijker en zelfstandiger wordt ervaren dan stemmen op het stembureau.

Een van de aanbevelingen die voortkomt uit het onderzoek is dan ook: “Toon lef, durf te innoveren via experimenten en betrek ervaringsdeskundigen en expertiseorganisaties daarbij!”

Het onderzoek onderstreept het belang van het Actieplan Toegankelijk Stemmen waar de consortiumpartners van Kennis Over Zien zich gezamenlijk voor inzetten in samenwerking met de overheid en andere partners.

Over Kennis Over Zien

Onder de naam Kennis Over Zien werken Bartiméus, Koninklijke Visio, Robert Coppes Stichting, Oogvereniging en MaculaVereniging samen aan het ontwikkelen en delen van kennis over visuele beperkingen.

We willen het vanzelfsprekender maken dat mensen met een visuele beperking effectief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit doen we door kennis te ontwikkelen en deze kennis tijdig, toegankelijk en zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar te stellen voor eenieder die daar baat bij heeft.