Tekst grootte

Ontwikkeling kennisagenda doofblind binnen Kennis Over Zien

Ervaringsdeskundigen
Oor & oog
Voor vrijwilligers
Geplaatst op: 20 oktober 2023 In de buitenste rand van de kenniscirkel staat 'Interactie met cliënten, professionals en de maatschappij gedurende het hele proces. Daarbinnen staat in cirkel: kennisvraag signaleren, pijltje, ontwikkeling & onderzoek, pijltje, nieuwe kennis realiseren, pijltje, delen & toepassen, pijltje feedback verzamelen en evalueren, pijltje, terug naar het eerste punt kennisvraag signaleren.

Kennis over Zien, een samenwerking tussen Bartiméus, Koninklijke Visio, Robert Coppes Stichting, de Oogvereniging en MaculaVereniging, ontwikkelt en verspreidt kennis over leven met een visuele beperking. Binnen Kennis Over Zien hebben we thema’s vastgesteld waar we de komende jaren extra aandacht aan willen besteden.

Kennisagenda’s

Voor deze thema’s maken we vervolgens kennisagenda’s, die een overzicht geven van te ontwikkelen kennis over een bepaald thema. We inventariseren hiervoor niet alleen de kennisbehoeften bij wetenschappers, het management van organisaties en professionals die werken met mensen met een visuele beperking, maar ook bij de specifieke doelgroep zelf. Zo zorgen we ervoor dat er voor deze groep mensen doelen zijn die aansluiten bij hun kennisbehoefte.

De kennisagenda’s:

  • Geven een overzicht van bestaande én benodigde kennis;
  • Geven inzicht in welke kennis nu al ontwikkeld wordt en wie dat doet;
  • Geven richting aan de kennis die we moeten (door)ontwikkelen.

Kennisagenda doofblind

Het afgelopen half jaar heeft een klein groepje van twee ervaringsdeskundigen met een beperking in horen en de twee voorzitters van de expertisegroepen binnen Visio en Bartiméus gewerkt aan het opstellen van de kennisagenda. Alle opgehaalde kennisbehoeftes zijn geordend, gekoppeld aan de verandertheorie en er is gekeken naar overkoepelende thema’s. Daarna is uitgezocht waar aansluiting is bij lopende projecten en welke thema’s al binnen de kennisagenda doofblind van Deelkracht opgepakt worden. Zodoende is gekomen tot een kennisagenda voor Kennis Over Zien die het komende half jaar in gang gezet zal gaan worden.

Drie veranderpaden

De kennisagenda heeft drie veranderpaden. Eentje gaat over diagnostiek, eentje richt zich op mensen met een aangeboren beperking in horen en zien en de laatste op mensen met een verworven en leeftijd gerelateerde beperking in horen en zien. Binnen elk veranderpad zijn een aantal onderwerpen uitgekozen om binnen deze kennisagenda verder uit te werken.

Blijven evalueren

De kennisagenda is nu klaar, maar dat betekent natuurlijk dat het echte werk nu pas gaat beginnen. De doelen worden opgepakt in de expertisegroepen en gemonitord binnen Kennis Over Zien. We hebben ook afgesproken dat een groepje van ervaringsdeskundigen en professionals van Visio en Bartiméus af en toe bij elkaar blijven komen. We bespreken dan waar we staan in de kennisontwikkeling en welke aanvullende acties er eventueel nodig zijn om de doelen te realiseren en te implementeren. Zo houden we belanghebbenden bij elkaar en zorgen we ervoor dat de kennisontwikkeling ook echt merkbaar is in het dagelijks leven. Vind je het leuk om hier een bijdrage aan te leveren? We hebben nog ruimte voor één of twee ervaringsdeskundigen! Mail naar ervaringsdeskundigen@oogvereniging.nl.