Tekst grootte

Oogvereniging aanwezig bij European Blind Union

Nieuws
Geplaatst op: 22 februari 2024 een kleine nederlandse vlag op een tafel in de zaal van de EBU, met een bordje waarop staat 'the netherlands' en een flesje water

Afgelopen week organiseerde de European Blind Union (EBU) haar 12e General Assembly (algemene vergadering). De EBU is een Europees samenwerkingsverband van 41 landen waar de Oogvereniging onderdeel van uitmaakt. Het geeft ons een sterkere positie in onze lobby voor een toegankelijke samenleving voor mensen met een visuele beperking. Vanuit de Oogvereniging waren Peter van Bleijswijk (vrijwilliger) en Luuk-Jan Boon (directeur Oogvereniging) aanwezig.

Herkenbare problematiek

Ondanks verschillen in cultuur, zijn de uitdagingen van het leven met een oogaandoening of oogziekte in grote lijnen hetzelfde in het buitenland. De lobby van de Oogvereniging overlapt daarom op veel thema’s met die van andere organisaties in Europa. Door samen te werken en afspraken te maken, krijgt iedere afzonderlijke organisatie meer voor elkaar in eigen land.

Kans om achterstanden in te halen

Op thema’s als audiodescriptie en digitale toegankelijkheid hebben we in Nederland een achterstand, vergeleken met andere landen. Deelname aan het netwerk van de EBU versterkt onze gesprekken met de overheid in Nederland en het bedrijfsleven. Dit helpt om de druk en bewustzijn te vergroten en actie te veroorzaken.

Europese afspraken en deadlines werken als mijlpalen voor onze lobby hier in Nederland. We willen in Nederland altijd alles goed geregeld hebben, de afspraken van de EBU helpen om de urgentie duidelijk te maken bij maatschappelijke organisaties..

Luuk-Jan Boon, directeur Oogvereniging

Veertig jaar EBU

De EBU bestaat dit jaar veertig jaar en er is al veel bereikt. Momenteel speelt onder andere het thema toegankelijke betaalapparaten in winkels en uitwisseling van informatie over het toegankelijk maken van sport.

Nieuwe strategie EBU

De European Blind Union deelde ook haar nieuwe strategie voor de komende jaren. De volgende prioriteiten kwamen daaruit naar voren:

  1. Belangenbehartiging en lobby (met name op de thema’s mobiliteit, digitale toegankelijkheid, sport en toegang tot werk)
  2. Grotere zelfstandigheid en kwaliteit van het leven van slechtziende en blinde mensen
  3. Het vergroten van de capaciteit van nationale organisaties, zoals de Oogvereniging
  4. Het versterken van de overkoepelende rol van de EBU