Tekst grootte

Oogvereniging Noord-Holland zichtbaar actief in 2022

Provincie Noord-Holland
Geplaatst op: 11 maart 2023 logo oogvereniging noord-holland

Hieronder vind je het jaaroverzicht van 2022 van Oogvereniging Noord-Holland.

Inleiding

In het jaar 2022 is Oogvereniging Noord-Holland en het algemeen sociaal-maatschappelijk leven stap voor stap weer tot bloei gekomen. Vanzelfsprekend aarzelend in het begin, maar het aantal deelnemers aan activiteiten nam gedurende het jaar steeds een beetje toe, met goed bezochte Kerstdiners als afsluiting.

Het kernteam heeft helaas afscheid moeten nemen van penningmeester Wim Pleging, die na een kort ziekbed eind december op 89-jarige leeftijd overleed.

Een vervanger werd op de valreep gevonden, dus het team heeft weer een penningmeester om de financiën te beheren.

We hebben op velerlei manieren invulling gegeven aan belangenbehartiging, digiwijs, voorlichting, mobiliteit, toegankelijkheid, ledencontact en informatievoorziening.

We hebben een vaste groep vrijwilligers die er steeds weer voor zorgen dat we zoveel kunnen doen op vele terreinen. Neemt niet weg dat versterking en uitbreiding van ons vrijwilligersnetwerk altijd nodig is.

Met dank aan allen die hebben bijgedragen aan een actief 2022.

Het kernteam

Annemarie de Hoogt: voorzitter

Wim Pleging: penningmeester

Marcel van Baar: digiwijs

Fenna Corstanje: voorlichting, mobiliteit, toegankelijkheid

Sandra van Leeuwen: voorlichting, mobiliteit en toegankelijkheid

Belangenbehartiging

Verscheidene leden zijn verspreid over de provincie actief in adviesraden sociaal domein, een enkeling is betrokken bij de lokale politiek.

Voortvloeiend uit het ondertekenen van de lokale inclusie agenda (LIA) in de gemeente Schagen, is een incluciepanel samengesteld waar twee vrijwilligers namens de Oogvereniging aan deelnemen.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart werd in 8 gemeenten de stemmal met soundbox ingezet. In Amsterdam was de stemmal in elk stadskantoor en in Weesp te vinden. Ook in de Haarlemmermeer kon men in verscheidene plaatsen gebruik maken van de stemmal.

In Alkmaar werd persoonlijke begeleiding door een gemeentemedewerker in een speciaal voor dit doel ingericht stembureau georganiseerd.

Een Hoornse vrijwilliger ontving uit handen van een politieke partij het verkiezingsprogramma in audio.

Elke gemeente in Noord-Holland heeft ter promotie het boek ‘Gezien’ ontvangen.

Digiwijs

We nemen deel aan de landelijke werkgroep digitale toegankelijkheid en in dat kader is een werkbezoek gebracht aan de NOS in Hilversum.

Met zo’n 16 beleidsmakers van de NOS en de  publieke  omroepen    is onder andere gesproken over de toegankelijkheid  voor de websites, apps, podcasts, gesproken ondertiteling en audiodescriptie.

Er is via Oogcafés een start gemaakt met het project digimaatjes, Een manier om op een ontspannen wijze   kennis en specifieke vaardigheden op te doen, zodat we ongeacht onze (visuele) beperking kunnen blijven meedoen in onze moderne samenleving.

We hebben twee digiwijsgroepen, een in Amsterdam en een in Heerhugowaard, Esc@pe en Appelgroep, ervaringsdeelgroep van i-Phonegebruikers. De whatsapp groep appelen biedt een snelle manier om problemen onderling op te lossen.

Voorlichting

Informatiemarkten

In Hoorn was in maart de vrijwilligersmarkt. Een informatiemarkt waar belangstellenden voor vrijwilligerswerk kennis konden maken met lokale en regionale organisaties.

Oogvereniging Noord-Holland presenteerde zich als regionale vrijwilligersorganisatie opzoek naar versterking. Ondanks goede gesprekken is dit helaas niet gelukt.

We waren met een goed bezochte stand aanwezig op de seniorenmarkt in de Rijp. Zowel de bezoeker als mede-standhouders hebben kennisgemaakt met onze vereniging.

Gastlessen

Er zijn op verschillende locaties van o.a. het Horizoncollege gastlessen gegeven, vooral bij de opleiding helpende.

In Schagen zijn in de week van respect twee gastlessen gegeven op een school voor bijzonder onderwijs.

Verscheidene wijkteams in Amsterdam werden bezocht om te informeren over blind of slechtziend zijn en wat de Oogvereniging kan betekenen.

Glaucoomweek

We hebben ziekenhuizen in onze provincie het landelijk samengestelde informatiepakket toegestuurd

Informatiebijeenkomst sociale buurt- en wijkteams.

In september is een bijeenkomst voor buurteams in Amsterdam belegd, met als doel teamleden te informeren en de geboden ondersteuning beter te laten aansluiten. De opkomst was niet groot, maar de aanwezigen waren wel bijzonder geïnteresseerd om onze doelgroep beter te leren kennen.

Mobiliteit en Toegankelijkheid

Ervaringsroutes

In Schagen is een ervaringsroute door de stadskern, met simulatiebrillen en stok, rolstoel en rollator, uitgezet voor het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad.

Stations en stationsomgeving

Ervaringsdeskundige vrijwilligers zijn betrokken geweest bij onder meer de herinrichting van het Stationsgebied van Heerhugowaard en Hoorn. Dit zijn meerjarenprojecten.

Musea

Musea zoeken in het kader van inclusie steeds meer de samenwerking met de Oogvereniging om tentoonstellingen en/of het museumgebouw toegankelijk te maken. Het verzetsmuseum, Rijksmuseum en Rembrandthuis in Amsterdam en het West-Fries museum in Hoorn zijn hier voorbeelden van.

In samenwerking met Cliëntenbelang Amsterdam wordt gewerkt aan verbetering van de toegankelijkheid van het Openbaar vervoer, openbare ruimte en gebouwen  en kwaliteit van het aanvullend openbaar vervoer.

Ledencontact

In januari werd Nederland nog op slot gehouden vanwege corona.

In februari gingen 5 van de 6 Oogcafés weer open. In maart waren we weer voltallig.

Het overheersende gevoel was opluchting en blijdschap elkaar weer te kunnen ontmoeten.

Een paar opvallende activiteiten die via de Oogcafés werden georganiseerd waren de beweegcafés in samenwerking met Gehandicaptensport Nederland in Alkmaar en Haarlem en de vanuit Oogcafé Schagen georganiseerde salsaworkshop.

In september opende het 7e Oogcafé van Noord-Holland in Huizen.

De eerste algemene activiteit van het jaar waren de ledencontactdagen in april en mei, respectievelijk in Alkmaar, 32 deelnemers en Amsterdam 25 deelnemers.

De contactdagenbieden leden onderling contact en deelname aan workshops. In Alkmaar was dat een wijnproeverij en salsa en in Amsterdam creatief bezig zijn en een bierproeverij.

Vanwege de geringe belangstelling kon het bezoek aan het NZH-museum in Haarlem eind april niet doorgaan.

Half mei stapten 8 deelnemers aan boord van een watertaxi in Hoorn voor een rondvaart door het historische havengebied, met aansluitend een bezoek aan een van de koopmanshuizen, het gerestaureerde huis Bonck. Boeiend en leerzaam.

Twaalf deelnemers, inclusief buddies,,gingen klimmen in het klimpark Twiske. Een uitdaging in de natuur, waar de deelnemers met volle teugen van hebben genoten.

Op een warme julidag verzamelden 13 deelnemers zich bij het draaiorgelmuseum in Haarlem voor een muzikale presentatie van draaiorgels in allerlei soorten, maten en klanken.

De prachtige, bewerkte orgels konden ook met de handen bewonderd worden.

In Hilversum werd het Pinetum bezocht. Tweeëntwintig bezoekers werden uitgebreid rondgeleid over het uitgestrekte, indrukwekkende landgoed, met zijn vele soorten coniferen en andere boomsoorten.

Een vaartocht door de Eilandspolder, vertrekpunt de Rijp, lokte 25 enthousiaste deelnemers.

Dit onderstreept nog maar eens hoe mooi, gevarieerd en boeiend onze provincie is en dat er volop te genieten valt.

In december werd het actieve verenigingsjaar afgesloten met 3 Kerstdiners en een Kerstlunch. Ditmaal in Alkmaar, Haarlem, Schagen en Zaandam.

Ondanks gladde wegen en op donderdag een staking van het aanvullend openbaar vervoer hebben de restaurants gesamenlijk 90 gasten een heerlijke middag/avond bezorgd.

Oogcafés

Noord-Holland telt nu 7 Oogcafés, de een wat drukker bezocht dan de ander, maar bij de meesten komt een vaste groep en neemt het gemiddelde aantal bezoekers toe.

Elkaar ontmoeten, ervaringen delen en herkennen, met daarnaast een gevarieerd thema-aanbod, van hulpmiddelen tot muziekquiz, van strokrans maken met Kerst tot kennismaken met de stemmal.

Oogcafés zijn te vinden in Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Den Helder, Huizen en Schagen.

Clubs

Mede omdat de ruimte bij Visio Heerhugowaard nog niet gebruikt kon worden, kwamen de Creaclub Heerhugowaard en Appelgroep aarzelend op gang. Inmiddels draaien beide clubs weer als vanouds.

Ook Esc@pe heeft een paarbijeenkomsten belegd en hiermee de draad ook weer opgepakt.

Informatievoorziening

Bijna elke maand verschijnt Oog op NH, onze nieuwsbrief met een divers informatief aanbod. Leden en enkele belangstellenden ontvangen de nieuwsbrief  hetzij digitaal via e-mail, gesproken op daisy, in braille of grootletter. De aangepaste leesvormen worden verzorgd door de CBB. De gesproken versie is ook via de web-box te beluisteren.

Redactie en verzending via e-mail wordt op het verenigingsbureau gedaan.