Tekst grootte

Ook na corona blijven we videobellen met de oogarts

Nieuws
Geplaatst op: 27 oktober 2021

In coronatijd was het vaak noodzaak mensen met een oogprobleem op afstand te begeleiden. Uit onderzoek blijkt dat dit in sommige gevallen prima kan. Mogelijk levert het ook een hoop tijdswinst op voor arts en patiënt. Maar er kleven ook nadelen aan. Want lang niet alle soorten afspraken lenen zich voor een consult op afstand. En als het zweet in je handen staat, ziet de arts dat niet op het beeldscherm.

Sprekers

Optometrist Gabriëlle Janssen (OVN), oogarts Robert Wisse (UMCU), huisarts Peter Grootenhuis en ervaringsdeskundige Kitty Velu (Oogvereniging) gaan met elkaar in gesprek over zorg op afstand: wat we hebben geleerd over oogheelkunde in coronatijd. Dit doen zij mede aan de hand van een inhoudelijke bijdrage van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG).

Over het Oogcongres

Zorg op afstand?! Wat we hebben geleerd van oogheelkunde in coronatijd is het slotwebinar van het online Oogcongres 2021. Het Oogcongres is dit jaar helemaal digitaal gegaan met online sessies op 6 maandagavonden in september, oktober en november.

Tijdens het webinar kunnen deelnemers vragen stellen via de chat. Leden van de Oogvereniging en andere patiëntenorganisaties nemen gratis deel. Andere belangstellenden betalen € 5,- per webinar. Zie de website van het Oogcongres.

Over de Oogvereniging

De Oogvereniging is de belangenorganisatie voor alle mensen met een oogaandoening in Nederland. Betrouwbare informatie is één van de speerpunten van de vereniging. Leden krijgen gratis het magazine OOG. Het volgende nummer van OOG gaat verder in op zorg op afstand. Is het bijvoorbeeld mogelijk om via zorg op afstand de wachtlijsten in de oogzorg te verkorten? En hoe zit het met de ethische vraagstukken rond digitale zorg? Wie nu lid wordt van de Oogvereniging, krijgt het volgende nummer van OOG automatisch thuisgestuurd.