Tekst grootte

Op naar een inclusief stemproces! Doe nu mee aan het onderzoek!

Nieuws
Geplaatst op: 15 maart 2021

Graag brengen we de huidige situatie in kaart. Wie stemmen wel? Wie niet en waarom niet? Welke problemen worden ervaren bij het stemmen? Hoe bevalt het stemmen per brief door personen met een visuele beperking die ouder zijn dan 70? Met de uitkomsten van het onderzoek hebben we goed in beeld wat de hindernissen en behoeften zijn. Zo kunnen we daarmee een statement maken richting de instanties dat verandering noodzakelijk is. Hoe meer respons, hoe sterker het statement!

We hebben je hulp hard nodig!

Doe je mee? Ga naar het onderzoek via de volgende link: onderzoek verkiezingen

Indien je niet zelfstandig het onderzoek kan invullen nemen we we de vragen graag telefonisch af. Neem contact op via het telefoonnummer:  030-2945444

Waarom dit onderzoek?

Mensen met een visuele beperking ervaren het zelfstandig stemmen bij verkiezingen als een belangrijke invulling van hun gelijkwaardige positie in onze samenleving. Echter is de realiteit anders. Veel personen stemmen niet of iemand machtigen iemand om te stemmen.

In de afgelopen jaren heeft de deelsector veel aandacht besteed aan het toegankelijk maken van het stemlokaal en het stemmen zelf.  Onder andere door een stemmal, de soundbox en loepen te introduceren. Het stembiljet heeft binnen het stemproces een essentiële rol. Het biljet wijzigt bij iedere verkiezing in formaat en inhoud. De middelen, zoals de stemmal en de soundbox, moeten daarom continue worden aangepast. Dit brengt hoge kosten met zich mee. Dat schrikt gemeentes af. Slechts 10% van de gemeentes heeft dergelijke middelen aangeboden bij een zeer beperkt aantal stemlokalen.

Hierdoor zijn de effecten minimaal en komen we niet tot ons doel. Het hele stemproces toegankelijk maken.

Dat moet dus anders!

De verkiezingen in Corona tijd hebben ons geleerd dat de Tweede Kamer nu wel aanpassingen kan en wil doorvoeren in het stemproces. Bijvoorbeeld door personen boven de 70 per brief te laten stemmen.

We willen ons de aankomende jaren inzetten om een inclusief stemproces te realiseren. Door bijvoorbeeld per brief te stemmen voor een grotere groep mogelijk te maken of misschien zelfs digitaal? We gaan samen op zoek naar een inclusieve oplossing.