Tekst grootte

Op naar een inclusief stemproces!

Nieuws
Geplaatst op: 4 maart 2021

In de afgelopen jaren heeft de deelsector veel aandacht besteed aan het toegankelijk maken van het stemlokaal en het stemmen zelf, door onder andere een stemmal, de soundbox en loepen te introduceren. Het stembiljet heeft binnen het stemproces een essentiële rol. Het biljet wijzigt bij iedere verkiezing in formaat en inhoud, waardoor de middelen zoals de stemmal en de soundbox continue moeten worden aangepast. Dit brengt hoge kosten met zich mee en schrikt gemeentes af, waardoor slechts 10% van de gemeentes dergelijke middelen heeft aangeboden bij een zeer beperkt aantal stemlokalen.

Hierdoor zijn de effecten minimaal en komen we niet tot ons doel, namelijk het hele stemproces toegankelijk maken.

Dat moet dus anders!

De verkiezingen in Corona tijd hebben ons geleerd dat de Tweede Kamer nu wel aanpassingen kan en wil doorvoeren in het stemproces, door bijvoorbeeld personen boven de 70 per brief te laten stemmen.

Daarom willen we ons de aankomende jaren inzetten om een inclusief stemproces te realiseren, bijvoorbeeld door per brief stemmen voor een grotere groep mogelijk te maken of misschien zelfs digitaal? We gaan samen op zoek naar een inclusieve oplossing.

Wat hebben we van jou nodig?

Om impact te kunnen maken in de Tweede en Eerste Kamer en andere organisaties te mobiliseren, willen we in maart tijdens de verkiezingen een onderzoek doen. Graag brengen we de huidige situatie in kaart, wie stemmen wel, wie niet en waarom niet? Welke problemen worden ervaren bij het stemmen? Hoe bevalt het stemmen per brief door personen met een visuele beperking die ouder zijn dan 70? Met de uitkomsten van het onderzoek hebben we goed in beeld wat de hindernissen en behoeften zijn zodat we daarmee een statement kunnen maken richting de instanties, dat verandering noodzakelijk is. Hoe meer respons, hoe sterker het statement!

We hebben je hulp hard nodig, doe je mee? Houd onze communicatie in de gaten, rond de verkiezingen verspreiden we het onderzoek.