Tekst grootte

Op weg naar een toegankelijke stationsomgeving

Nieuws
Openbaar vervoer
Geplaatst op: 17 december 2020

Ervaringsdeskundigen van de Oogvereniging trekken samen op met gemeentes om stationsgebieden te schouwen. Als een stationsgebied eenmaal op de schop genomen is, doen zij bovendien nog een laatste check op toegankelijkheid. Op verschillende plekken heeft dit al tastbare resultaten opgeleverd, waaronder in Olst, bij Rotterdam Alexander en bij Leiden Lammenschans.

Dankzij een subsidie van ZonMW en het Bartiméus Fonds kunnen we dit vanaf 2021 naar een hoger plan tillen.

De landelijke belangenbehartiging voor toegankelijk openbaar vervoer en stationspleinen gebeurt door twee bureaumedewerkers en drie ervaringsdeskundigen. Op regionaal en lokaal niveau zijn vele ervaringsdeskundigen (mobiliteitsvrijwilligers) van de Oogvereniging actief.

Juist de ervaringsdeskundigen die regionaal of lokaal niveau actief zijn, willen we ondersteunen. Eén van de dingen die we gaan doen, is vrijwilligers tools geven zodat ze nog beter beslagen ten ijs kunnen komen bij de gemeente. Bij tools kunt u denken aan handreikingen en verheldering wat een toegankelijk stationsomgeving is.

Handreiking

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een handreiking voor gemeenten gemaakt: Proceshandvat – Borging Toegankelijkheid bij aanpassingen stationsomgevingen. Hierin staan de stappen die de verschillende partijen moeten zetten om aan de slag te gaan met het verbeteren van de toegankelijkheid van de stationsomgeving. De handreiking neemt gemeenten en andere partijen stap voor stap mee in het planproces voor de (her)ontwikkeling van een stationsomgeving. Anders gezegd: in het proceshandvat wordt stap voor stap uitgelegd Wie Wanneer Wat Waar Moet doen.

Helaas is de handreiking niet op alle punten digitaal toegankelijk. De Oogvereniging maakt in 2021 een digitaal toegankelijke versie voor de ervaringsdeskundigen van de Oogvereniging.

Definitie toegankelijke stationsomgeving

De Oogvereniging wil dat er een heldere definitie komt voor wat precies een toegankelijke stationsomgeving is. Want een toegankelijke stationsomgeving is meer dan obstakelvrije looproutes en het toepassen van de richtlijn routegeleiding. Het gaat bijvoorbeeld ook over bewegwijzering en oversteekplaatsen.

Tijdens vijf sessies hebben ervaringsdeskundigen van de Oogvereniging hun visie kunnen geven op wat een toegankelijke stationsomgeving inhoudt. Inmiddels zitten we aan tafel met experts van Bartiméus, Visio, Robert Coppes Stichting, PBTconsult en Ieder(in). De bedoeling is om met alle organisaties tot een eenduidig antwoord te komen.

Meer weten?

In het decembernummer van OOG, het magazine van de Oogvereniging, leest u meer over een toegankelijke stationsomgeving. Wilt u OOG ook ontvangen? Word lid van de Oogvereniging.

Wilt u als ervaringsdeskundige aan de slag met de toegankelijkheid van de omgeving rond een station bij u in de buurt? Of bent u al actief op dit gebied en hebt u vragen? Neem dan contact op met Ton van Weerdenburg, projectmedewerker bij de Oogvereniging, via ton.vanweerdenburg@oogvereniging.nl.