Tekst grootte

Op zoek naar deelnemers ervaringsdeskundigenpool

Ervaringsdeskundigen
Nieuws
Geplaatst op: 22 september 2022

Dankzij ervaringsdeskundigen zorgen we er samen voor dat onderzoeken en activiteiten aansluiten bij de behoeften van de doelgroep. Dan wordt relevante kennis ontwikkeld. Die kennis leidt tot verbetering van de zorg, ondersteuning en maatschappelijke participatie van mensen met een beperking in zien.

CVI of NAH

Momenteel bestaat de ervaringsdeskundigenpool van de Oogvereniging voornamelijk uit mensen met een visuele beperking. Wij vinden het belangrijk dat de ervaringsdeskundigenpool breed vertegenwoordigd is. Daarom zijn wij op zoek naar mensen met bijvoorbeeld een cerebrale visuele stoornis (CVI) of niet aangeboren hersenletsel (NAH), die als gevolg daarvan visuele problemen hebben. Wil jij je hard maken om het leven gemakkelijker te maken voor mensen met een visuele beperking? Geef je nu op via ervaringsdeskundigen@oogvereniging.nl.

Ernstige verstandelijk beperking


Ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen visuele beperkingen hebben. Voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking kan het lastig zijn hun mening en ervaring in te brengen. Door zorgprofessionals, begeleiders én naasten in te zetten proberen we de wensen en behoeften van deze groep toch ook mee te nemen. Daarom zoeken wij naasten, familie of vrienden van mensen met een visuele én ernstige verstandelijke beperking. Ben of ken jij iemand die de belangen van deze groep wil behartigen? Geef je nu op via ervaringsdeskundigen@oogvereniging.nl.