Tekst grootte

Oproep deelname klankbordgroep standpunten

Vereniging
Voor vrijwilligers
Geplaatst op: 21 september 2023 twee dames en een lange jongeman lachend voor een blauwe achtergrond

Bij de vormgeving van de nieuwe website is aan de bureaumedewerkers vanuit marketing verzocht om standpunten aan te leveren. Deze standpunten worden meestal door de themacoördinatoren aangeleverd al dan niet in samenspraak met vrijwilligers actief op het onderwerp.

Soms blijkt dat we standpunten missen of dat niet voor iedereen duidelijk is hoe een standpunt tot stand gekomen is. Mede op verzoek van de ledenraad starten we met een klankbordgroep standpunten als pilot om een betere kwaliteit en groter draagvlak voor onze standpunten te waarborgen.

Taken van de klankbordgroep standpunten

De klankbordgroep gaat niet over de inhoud van de standpunten, maar werkt procesmatig. De klankbordgroep houdt het bureau scherp en zorgt voor een breder draagvlak van de standpunten op de website. De klankbordgroep bewaakt of de stappen goed zijn doorlopen. Denk aan:

  • Zijn standpunten nog actueel.
  • Ontbreken er standpunten.
  • Zijn standpunten vanuit diverse domeinen consistent.
  • Kloppen standpunten met wet- en regelgeving.
  • Kloppen communicatie uitingen met de standpunten op de website.
  • Zijn aanvullende standpunten nodig.

Wil jij deel uitmaken van de klankbordgroep standpunten?

We vormen een klankbordgroep die een afspiegeling is van de Oogvereniging en bestaat uit:

  • Een persoon vanuit marketing en communicatie.
  • Een themacoördinator.
  • Vier mensen uit de achterban, zo divers mogelijk (afspiegeling vanuit de vereniging).

Heb je interesse of wil je meer informatie?

Mail: petra.kortenhoeven@oogvereniging.nl
Telefoon: 030 20 06 305.