Tekst grootte

Oproep werkgroep Juiste oogzorg op de Juiste Plek

Geplaatst op: 26 februari 2023

De Oogvereniging zoekt ervaringsdeskundige leden voor de werkgroep ‘invoering werkwijze Juiste oogzorg op de Juiste Plek’. Aan de werkgroep wordt gevraagd aanbevelingen te geven vanuit patiëntenperspectief over de landelijke patiëntenvoorlichting en andere aandachtspunten bij de invoering. Heb je interesse, neem dan contact op met petra.kortenhoeven@oogvereniging.nl.

De Oogvereniging en beroepsverenigingen voor oogartsen en optometristen hebben in 2020 samen de werkwijze Juiste Oogzorg op de Juiste Plek vastgesteld. Bij deze werkwijze worden mensen met minder complexe oogklachten door de huisarts naar een optometrist verwezen in plaats van de oogarts. Denk hierbij aan klachten als geleidelijke visusdaling; droge ogen; screening bij glaucoom; meting refractiestoornis en screening bij diabetische retinopathie. Om dit in heel Nederland in te voeren, moet er veel voorbereid worden door deze oogzorgpartijen en opleiding optometrie. Zo wordt er bijvoorbeeld een kwaliteitskader opgesteld door de OVN (optometristenvereniging) in overleg met het ministerie van VWS en andere partijen.

De werkgroep van de Oogvereniging komt vier keer bijeen. De eerste keer in Utrecht en daarna online.

Zie voor meer achtergrondinformatie: https://www.optometrie.nl/optometrist/kwaliteit/juiste-oogzorg-op-juiste-plek