Tekst grootte

Patiëntengroep hoge myopie aan het woord op NOG congres

Ervaringsdeskundigen
Hoge myopie
Nieuws
Voorlichting
Geplaatst op: 21 juni 2023 gerlof du bois op het NOG 2023

Woensdag 21 juni is een heuglijke dag geworden voor patiëntengroep hoge myopie. Nog niet eerder kwam een patiëntengroep van de Oogvereniging aan het woord op een congres van het NOG (Nederlands Oogheelkundig Genootschap). Gerlof du Bois was aanwezig als voorzitter van de patiëntengroep hoge myopie om te spreken over de voorlichting aan sterk bijzienden over acute risico’s en lange termijn prognoses.

Aanleiding hiervoor is een recent onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met het Erasmus MC met als titel: ‘Closing the gap: comprehensive information exchange between myopic patients and ophthalmic care professionals’. De Oogvereniging is zeer content met dit soort samenwerkingen tussen artsen/onderzoekers en patiëntenverenigingen.

Onderzoek

Du Bois presenteert de resultaten van een vervolgonderzoek, dat een vervolg is op eerder onderzoek. De conclusie hiervan was dat de uitwisseling van informatie tussen oogheelkundige professionals en patiënten, voor verbetering vatbaar is. Professionals waren ervan overtuigd goede informatie te geven, daar waar patiënten dit soms wisselend ervaren. Een mogelijk risico hiervan is dat patiënten niet op de hoogte zijn van de risico’s en te laat actie ondernemen bij oogproblemen. Dit vergroot de kans op blijvend oogletsel.

Het vervolgonderzoek zoomt daarom in op de voorlichting om bloot te leggen hoe, bij wie en wanneer de patiënt van informatie wordt voorzien. Door de ontdekking van verschillende mogelijke pijnpunten in de voorlichting van patiënten, stuurt het onderzoeksteam aan op de volgende vier verbeteracties:

  • Onderzoekers krijgen meer informatie van artsen over het natuurlijk beloop van patiënten, waarmee een prognose persoonlijker en nauwkeuriger kan worden.
  • Meer educatie voor alle behandelaars in de zorgketen, over de alarmsymptomen en lange termijn consequenties van myopie.
  • Alle professionals in de oogzorg verspreiden actief de alarmsymptomen-kaart, welke in ontwikkeling is.
  • Controleren of patiënten deze informatie hebben ontvangen door dit bij te houden in het zorgdossier.

NOG congres

Het jaarlijkse, landelijke NOG-congres vindt plaats van 21 t/m 23 juni in het vernieuwde MECC Maastricht (Maastrichts Expositie & Congres Centrum). Op het congres vinden over de gehele dag verschillende lezingen en bijeenkomsten plaats, verdeeld over meerdere zalen en auditoria. Meer informatie over het NOG congres vind je op deze website.

gerlof du bois bij binnenkomst op het NOG 2023

Gerlof du Bois bij binnenkomst op het NOG 2023