Tekst grootte

Patiëntenorganisaties luiden noodklok over financiering

Nieuws
Vereniging
Geplaatst op: 14 maart 2022

De driehoek van zorginstellingen, verzekeraars en patiëntenverenigingen is cruciaal om de zorg passend en effectief te maken en de kosten beheersbaar te houden. De financiële steun die patiëntenverenigingen momenteel krijgen is een zeer klein percentage op de begroting, waardoor de effectieve inzet beperkt is. Uiteindelijk gaat dat ten koste van de kwaliteit van de zorg én van maatschappelijke participatie.

Structurele middelen nodig voor mensen met een oogaandoening

Voor de Oogvereniging is de huidige bijdrage van het Ministerie van VWS ongeveer 20% van het budget. Hiermee hebben we een basis om ons te kunnen inzetten voor informatievoorziening, belangenbehartiging en lotgenotencontact.

Gelukkig kunnen we meer doen, doordat we ook inkomsten hebben van leden en partners in het oogveld. Maar het is nog onvoldoende voor preventie en begeleiding van patiënten, zeker in een nabije toekomst die meer door eHealth bepaald zal worden.

Kwaliteit van zorg

Dit zijn enkele bestaande services die effect hebben op de kosten van de zorg:

  1. Door onze Ooglijn worden patiënten begeleid zodat ze beter voorbereid behandelingen en revalidatie ingaan.
  2. Door lotgenotenbijeenkomsten in het hele land te organiseren (50+ oogcafés) kunnen mensen elkaar informeren en steunen.
  3. De juiste zorg op de juiste plaats maakt wachtlijsten minder lang. Dit project doen we in samenwerking met verzekeraars, OVN en NOG.

Meer aandacht voor preventie

Wij zouden graag de volgende zaken oppakken met extra structurele middelen:

  1. Meer aandacht voor preventie bij oogaandoeningen. Dit voorkomt veel persoonlijk leed en maatschappelijke kosten.
  2. Een community platform waardoor isolement en vereenzaming en de daaruit voortkomende maatschappelijke kosten voorkomen kunnen worden.
  3. Meer capaciteit voor co-creatie van maatschappelijke oplossingen zoals we nu al doen met Geldmaat en bij ProRail. Dit zorgt ervoor dat mensen zelfstandig(er) in de maatschappij kunnen functioneren (werk, digitale toegankelijkheid en mobiliteit).
  4. De Gates foundation verwacht een verdubbeling van de oogproblematiek in de komende 20 jaar door obesitas, diabetes en meer hoge myopie bij jongeren. Tijdig ingrijpen op preventie scheelt zorgkosten.

VN-verdrag Handicap

Mensen met een oogaandoening zijn beperkt in hun mogelijkheden doordat de maatschappij onvoldoende rekening met hen houdt. Daarom besteedt de Oogvereniging niet alleen aandacht aan zorg, maar ook aan werk, digitale toegankelijkheid en mobiliteit. Dit is alleen mogelijk als we meer middelen hebben.

Deze investering is noodzakelijk. Niet alleen omdat we vínden dat iedereen moet kunnen meedoen in onze samenleving, maar ook omdat we het wettelijk zijn verplicht: Nederland heeft immers het VN-verdrag voor mensen met een handicap geratificeerd.

Laten we samen werken aan een inclusieve samenleving!

Oproep Tweede Kamer

De koepelorganisaties, waar de Oogvereniging bij aangesloten is, vragen de Tweede Kamer er bij het kabinet op aan te dringen dat de financiering van de patiëntenbeweging blijvend wordt geregeld en meegroeit met het beroep dat op de beweging wordt gedaan. De Kamer praat deze week over de zorg.