Tekst grootte

Q&A webinar over de rol van bloeddruk bij glaucoom

Glaucoom
Nieuws
Geplaatst op: 16 maart 2021

Vragen en antwoorden

Verwacht u doorbraken in de behandeling van glaucoom (anders dan oogdruk verlagen) in de nabije toekomst?

We weten nu dat er een relatie tussen bloeddruk en glaucoom is. Je hebt een gerandomiseerde studie nodig om te weten hoe groot de effecten zijn van een bepaalde bloeddruk. We weten nu dat overbehandeling van hoge bloeddruk tegengegaan moet worden. En we weten dat een lage bloeddruk glaucoom negatief kan beïnvloeden. Deze inzichten zijn al heel belangrijk, maar we verwachten geen andere behandeling op korte termijn.

Zijn er leefstijladviezen die aan te bevelen zijn (naast niet roken, gezond eten, genoeg bewegen)?

Ik denk dat je met een hoge bloeddruk in een lastig parket komt. Er zijn veel lijfstijlopties die de bloeddruk kunnen verlagen. Behandelen met tabletten is op de lange termijn geen oplossing, dan ben je op een gegeven moment uitbehandeld. Dus weinig vet en weinig zout eten, een constant goed gewicht en voldoende beweging hebben zeker zin. Natuurlijk is dit individueel bepaald, maar wat je zelf aan je bloeddruk kunt doen is mooi meegenomen.

Wat is de ideale oogdruk?

Zo laag mogelijk! We hebben een zekere druk nodig om het oog mooi rond en op spanning te houden én om scherp te kunnen zien. Dus een druk boven de 6 is nodig. Een ideale oogdruk ligt tussen de 10 en 20. Als iemand met een oogdruk van 10 toch glaucoomachteruitgang ervaart, zal er gestreefd worden naar een oogdruk van bijvoorbeeld 8 of 6.

Waarom wordt niet standaard bij oogpatiënten de bloeddruk gemeten in de spreekkamer van de oogarts?

De poli is niet de plek waarop men zich helemaal ontspannen voelt. Vaker wordt aan de huisarts gevraagd om een aantal keren de bloeddruk te meten. Ook wordt er gevraagd aan huisartsen of er iets gedaan kan worden aan het terugdringen van het gebruik van bloeddrukverlagers.

Kan een zeer lage bloeddruk behandeld worden als iemand glaucoom heeft?

Als iemand een zeer lage bloeddruk heeft en de glaucoom gaat slechter, worden huisarts, internist en cardioloog ingeschakeld om te onderzoeken wat er mis gaat en hoe er een oplossing gevonden kan worden.

Kan koud douchen (de Wim Hof-methode) kwaad als je glaucoom hebt?

Het gaat hier om een kortstondige verandering in de bloeddruk, die kan geen kwaad. Zeker een korte verhoogde bloeddruk, zoals bij sporten, kan zeker geen kwaad. Kortdurende verlaging (bijvoorbeeld een plotseling bloedverlies tijdens een operatie) kan minder goed zijn bij normaledrukglaucoom.

Kan het gebruik van bloedverdunners bij lage druk glaucoom verschil maken?

Deze vraag wordt later beantwoord.

Is er een verband tussen lagedrukglaucoom en stotteren? Dit vermoeden bestaat omdat bij stotteren de woorden er vaak uit ‘geperst’ worden wat een druk zou geven in het hoofd.

Er zijn hiervoor geen aanwijzingen en ik ken hier ook geen onderzoek over.

Wat is de relatie tussen orthostatische intolerantie en glaucoom?

Deze vraag wordt later beantwoord.

Is er een relatie tussen glaucoom en schildklieraandoeningen?

Schildklieraandoeningen hebben hun weerslag op het hele lichaam. Bij de ziekte van Graves kan de oogzenuw tijdelijk verdikt zijn. Daardoor kan de druk in de oogkas te hoog zijn. Prednisongebruik kan de oogdruk omhoogduwen. Indirect is er dus een relatie.

Is verstijving van de haarvaten op de lange termijn schadelijk?

Ja. Verhoogde oogdruk leidt tot verstijving van de haarvaten. Als je de bloeddruk verlaagt, neem je deze verstijving niet weg. Als je eenmaal een dikke verkalkte vaatwand hebt, dan hou je deze. Het is dus onomkeerbaar.

Is er een relatie tussen glaucoom en Parkinson?

Het lijkt erop dat dit verband niet sterk is, hoewel er bij Parkinson netvliesveranderingen kunnen plaatsvinden.

Is er een relatie tussen glaucoom en slaapapneu?

Door het stoppen van het ademen en doordat hierdoor het zuurstof in het bloed daalt, zou dit in de studie van de lage bloeddruk en verminderde doorbloeding van de oogzenuw passen. Het zou dus zo kunnen zijn dat er een relatie is.

Ontwikkelen mensen die een CVA hebben doorgemaakt vaker glaucoom?

Dit is moeilijk te bepalen en te onderzoeken omdat mensen bij een CVA al gezichtsvelduitval hebben. Het verband lijkt niet heel sterk.

En hoe zit het bij mensen met temporale arteritis (ontsteking van een bloedvat bij de slaap)?

Dit is een heel ander mechanisme, omdat hierbij opeens de oogzenuw wordt afgesloten. Het ziet eruit als glaucoom, maar het is een ander mechanisme want het is een plotseling ontstane ontsteking.

Hoe weet je dat als de bloeddruk heel laag is er eerder glaucoom ontstaat?

Over de wereld genomen blijkt dat glaucoom het minste voorkomt bij mensen met een goede/normale bloeddruk. Een zeer lage bloeddruk is niet goed voor doorbloeding van de oogzenuw. Ook een hoge bloeddruk is niet goed voor de doorbloeding van bijna alle organen. Uit de Rotterdamstudie bleek dat mensen met een hogere bloeddruk iets vaker glaucoom hebben. Uit de Lifelinesstudie onder de bevolking van Noord-Nederland bleek dat glaucoom iets vaker voorkomt bij hoge bloeddruk dan bij een normale bloeddruk. In Nederland zijn er vrij weinig mensen met een extreem lage bloeddruk doordat we vrij zout eten.

Komt een hoge oogdruk door een hoge bloeddruk?

Er is een heel klein verband tussen deze waarden. Het oog kan goed tegen de verschillen in bloeddruk die een persoon door de dag en nacht meemaakt. Het is dus niet zo van: hoe hoger de bloeddruk, hoe beter de doorstroming. Vanaf een bloeddruk van 70, stijgt de doorbloeding niet verder meer. Pas als de bloeddruk veel te hoog is (rond de 200), dan is er een verschil te zien in de doorbloeding van de oogzenuw. Dit heet zelfregulatie: het oog regelt dit zelf, het oog past zich aan aan de bloeddruk.

Waarom willen we een goede doorbloeding?

We willen zuurstof naar het weefsel (in dit geval de oogzenuw) brengen en co2 afvoeren.