Tekst grootte

Een geleidehond aanvragen en krijgen: hoe ervaart men dat?

Geleidehonden
Nieuws
Geplaatst op: 27 juni 2024 een geleidehond met een harnasje om

De themagroep Geleidehond gebruikers van de Oogvereniging heeft dit voorjaar een enquête gehouden onder geleidehondgebruikers die tussen juli 2022 en januari 2024 een hond hebben ontvangen.

Gebruikers is gevraagd naar hun ervaring met het traject van aanvraag, levering en ondersteuning. Dankzij de medewerking van de geleidehondenscholen kon de enquête landelijk worden uitgezet.

De verkregen antwoorden zijn verwerkt in het rapport ‘Aanvraag en levering van een blindengeleidehond, gebruikers aan het woord’: