Tekst grootte

Reist u met de buurtbus?

Nieuws
Openbaar vervoer
Geplaatst op: 18 maart 2021

Er zijn verschillende vormen van openbaar vervoer. De buurtbus, ook wel wijkbus genoemd, is zo’n vorm van openbaar vervoer. Deze buurtbus rijdt in dunbevolkte gebieden of wijken volgens een vaste route en dienstregeling. Om de kosten laag te houden wordt de buurtbus gereden door vrijwilligers met een achtpersoonsbus. Hoe het precies geregeld is, verschilt per regio.

Een discussiepunt is of de toegankelijkheidseisen op buurtbussen van toepassing zijn. De Oogvereniging en andere belangenorganisaties vinden dat de minister moet zorgen dat deze toegankelijkheidseisen gelden voor alle vormen van openbaar vervoer dus ook de buurtbus.

Vraag aan de Oogvereniging

De Oogvereniging wordt binnenkort uitgenodigd door het ministerie van I&W om mee te denken over de toegankelijkheid van het buurtbusvervoer in de toekomst. Wij willen ons daarop goed voorbereiden en u kunt ons daarbij helpen door uw ervaringen met ons te delen.

Oproep

Bent u slechtziend of blind en maakt u gebruik van de buurtbus? Dan ontvangen wij graag uw ervaringsverhaal via dit formulier.

U kunt uw ervaringen ook mailen naar petra.kortenhoeven@oogvereniging.nl.