Tekst grootte

Resultaten onderzoek Ieder(in) gevolgen coronacrisis

Nieuws
Geplaatst op: 3 november 2020

De belangrijkste uitkomsten:

  • Mondkapjes beperken de oriëntatie, mobiliteit en de communicatie (vooral voor mensen met een visuele en auditieve beperking).
  • Winkelen, reizen met het openbaar vervoer of Valys wordt als lastiger ervaren. Mensen voelen zich beperkt om zelfstandig de deur uit te gaan.
  • Er is minder sociaal contact, mensen ervaren het leven als saaier en minder vanzelfsprekend. Grote onzekerheid werkt belemmerend om ergens naartoe te gaan.
  • Zelfvertrouwen daalt door gebrek aan autonomie.
  • Toename van ervaren kwetsbaarheid door uitstel medische controle of door gebruik van bepaalde medicatie.

Bovendien vragen de ondervraagden om alternatieve informatie (bewegwijzering in strepen op de grond of informatie op schermen is niet goed zichtbaar) en is er een grote behoefte aan verruiming van de maatregelen rondom begeleiding van mensen met een beperking. De Rijksoverheid heeft hierover op hun website een bepaling opgenomen die aangeeft dat wanneer het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden tot een begeleider, dit ook niet noodzakelijk is.

Ervaringen

Lees en beluister de ervaringen en oplossingen van verschillende blinden en slechtzienden in het artikel en het filmpje van RTV Noord-Holland.

Wat kan de Oogvereniging voor u doen?

Loopt u tegen bepaalde zaken aan rondom de coronamaatregelen? U kunt dit melden aan de Oogvereniging via ooglijn@oogvereniging.nl of 030-2945444.