Tekst grootte

Stille revolutie: steeds meer elektrische bussen

Nieuws
Openbaar vervoer
Geplaatst op: 4 februari 2021

Busfabrikanten rusten hun elektrische bussen tegenwoordig uit met een Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS). Een AVAS is een systeem dat geluid genereert, zodat voertuigen beter hoorbaar zijn voor voetgangers onder wie mensen met een visuele beperking. Dit zorgt voor een betere veiligheid op de weg en helpt ongelukken te voorkomen.

Quick scan

Het CROW, het kennisplatform voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, wilde weten wat de stand van zaken is rond de geluidssignalen bij stille bussen. In 2020 vond er daarom een quick scan plaats. De Oogvereniging heeft hier ook aan meegewerkt. Inmiddels zijn de resultaten van deze quick scan verschenen.

Adviezen

In de publicatie staan meerdere adviezen, waaronder:

  • Verkeersgeluid is geen zaak van blinden en slechtzienden alleen. Advies aan de beleidsmakers is te zorgen voor een integrale benadering. Het gaat om vrijwel alle verkeersdeelnemers.
  • Ook al zijn er Europese richtlijnen, of en hoe AVAS in de praktijk werkt, is nog grotendeels onduidelijk. Het is raadzaam om praktijktesten in ieder geval met zowel blinden als slechtzienden, ouderen en mensen met een auditieve beperking uit te voeren.
  • De huidige regelgeving gaat over elektrische bussen en over alle (stille) voertuigen met vier wielen of meer. De vraag is of dit voldoende is. Er komen steeds meer andersoortige elektrische voertuigen op de markt waarvoor nog geen regelgeving is. Denk bijvoorbeeld aan elektrische scooters, elektrische steps of de BSO-bus (voorheen bekend als de Stint).

AVAS

Een Europese verordening bepaalt dat alle hybride elektrische en puur elektrische voertuigen die zijn goedgekeurd na 1 juli 2019 voorzien moeten zijn van een AVAS. Oudere voertuigen vallen daarbuiten. De European Blind Union, waarbij de Oogvereniging is aangesloten, is betrokken geweest bij het opstellen van deze Europese richtlijnen.