Tekst grootte

Terugblik Kennis Over Zien dag, donderdag 22 juni in Spakenburg

Geplaatst op: 10 juli 2023 groepsfoto op de tribune van SV Spakenburg met alle betrokkenen van Kennis over Zien

Afgelopen donderdag 22 juni was het zover: bij Kennis Over Zien betrokken collega’s verzamelden zich in het clubhuis van SV Spakenburg. Zij kwamen van Bartiméus, Visio, Robert Coppes Stichting, de Oogvereniging en de MaculaVereniging. De dag stond in het teken van verbinding, ontmoeting en samenwerken.

Bestuurders Annelies Versteegden (Koninklijke Visio), Marian van Heerebeek (Robert Coppes Stichting) en Julianne Meijers (Bartiméus) in gesprek met dagvoorzitter Hanneke van de Velde.

Bestuur aan de aftrap

Na een enthousiaste dagopening door Hanneke van de Velde en Iris Ooms, volgde een interview met bestuurders Julianne Meijers (Bartiméus), Annelies Versteegden (Visio) en Marian van Heerebeek (Robert Coppes Stichting). Zij werden aan de tand gevoeld over hun affiniteit met voetbal, maar hoofdzakelijk over waarom de samenwerking binnen Kennis Over Zien zo belangrijk is.

Door deze samenwerking kunnen we met onze kennis zo goed mogelijk inspelen op- en meebewegen met een groeiende zorgvraag enerzijds en een groeiend tekort in de zorg anderzijds. De bestuurders stonden ook met trots stil bij een aantal gezamenlijke acties de afgelopen tijd, zoals de eerste gezamenlijke beursdeelname en workshop Toegankelijkheid bij Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis.

Wat er gebeurt binnen de deelprogramma’s

De regiegroep deelde wat er binnen de verschillende deelprogramma’s in het Meerjaren Deelsectorplan (MJDP) gebeurt. Elske van der Pol (Portfoliomanager Kennis Over Zien) vertelde dat zowel de stuur- als regiegroep blijven zoals we deze kennen, en dat de samenwerking met de Oogvereniging en Maculavereniging intensiveert. Dit sluit aan bij het betrekken van ervaringsdeskundigen in elk deel van kennisontwikkeling. Marit van Buijsen (Robert Coppes) vulde aan dat het deelprogramma ‘Kennis met ervaring’ een apart deelprogramma is, dat tegelijk door alle deelprogramma’s heen loopt.

Angelique Koelewijn (Bartiméus) vertelde over de deelprogramma’s ‘Kennis koesteren’ en Kennis leren toepassen’. Hierbinnen zijn deelsectoraal zo’n 25 expertisegroepen betrokken, die zich richten op het bundelen, onderhouden en naar buiten brengen van kennis. Binnen ‘Kennis leren toepassen’ zijn de academies nu samen een opleidingsaanbod aan het opzetten. Sabine Timmer (Visio) is nieuw in de regiegroep, en richt zich op deelprogramma’s ‘Kennis ontwikkelen’ en ‘Kennis vinden’. Sabine: “Binnen ‘Kennis ontwikkelen’ lopen er mooie projecten en activiteiten. Er worden inhoudelijke thema’s aan de ontwikkellijnen gekoppeld. Binnen ‘Kennis vinden’ staan we voor onze maatschappelijke opgave: de buitenwereld kennis laten vinden”.

Lancering kennisplatform kennisoverzien.nl

Op feestelijke wijze werd het nieuwe kennisplatform kennisoverzien.nl gelanceerd. Er staat op dit platform een mooie kennisbasis, van waaruit we verder aan de slag gaan. Marco Berndsen, projectleider van het nieuwe platform, toonde hoe het platform eruitziet. Marco: “De eerste stap is gezet om de enorme hoeveelheid kennis die beschikbaar is binnen de organisaties, extern beschikbaar te maken. We hebben jullie hard nodig om een succes van dit platform te maken. Heb jij al kennis beschikbaar om extern te delen? Neem dan contact op met het redactieteam via redactie@kennisoverzien.nl”.

Informeel verder praten met collega’s

Dat het nieuwe kennisplatform nu gelanceerd is, is een mijlpaal. Maar: hoe leg je Kennis Over Zien uit aan iemand die er weinig over weet? In groepjes werd gewerkt aan een uitleg aan een persoon naar keuze. Een aantal groepjes kreeg ook de gelegenheid hun ‘scenario’ te presenteren en anderen te inspireren met hun uitleg. Hierna volgden een gezamenlijke lunch, groepsfoto en een boottocht met botters. Deze boottocht gaf de mogelijkheid voor collega’s van de verschillende organisaties om verder op informele manier contact te leggen. Aanwezigen gaven aan het fijn te vinden om samen te zijn met mensen die al langer (vaak online) samen aan Kennis Over Zien werken. Het combineren van een gezellig samenzijn met inhoudelijke verdieping viel ook in de smaak. De quote “ik voel me Kennis Over Zien” kwam een aantal keer voorbij.

Ervaringsdeskundige Kirsten Veldhoen aan het woord

Kirsten Veldhoen, ervaringsdeskundige en sinds kort ook werkzaam bij Bartiméus, nam de aanwezigen vervolgens mee in haar eigen inspirerende verhaal over het leven met een visuele beperking. Ze vertelde over haar zoektocht naar passend werk: van vrijwilligerswerk via de rol van communicatieassistent bij de Oogvereniging, tot een proefplaatsing als projectondersteuner bij Bartiméus. Kirsten benadrukte het belang van het samenbrengen van wetenschap en de perspectieven van ervaringsdeskundigen. Kirsten: “Onlangs zag ik de kennisagenda Mentale weerbaarheid en vitaliteit. Bij het vaststellen hiervan waren ervaringsdeskundigen betrokken. Het raakte me hoe zeer ik mijzelf en de uitdagingen die ik tegenkom herkende. Nog niet eerder heb ik dat zo meegemaakt. Juist door de ervaringsdeskundigen te vragen wat zij nodig hebben, kun je kennis ontwikkelen die hen in de praktijk écht gaat helpen”.