Tekst grootte

Terugblik Verenigingsdag 2021

Nieuws
Geplaatst op: 18 november 2021

Een paar leden waren digitaal aanwezig. We kijken terug op een dag die gekenmerkt werd door de goede sfeer, geanimeerde discussies, ruimte voor nieuwe ideeën voor de vereniging en een gezellige borrel aan het eind!

Gevarieerd programma

In de ochtend was er een gedeelte voor de voorzitters, waarbij er een uitgebreide uitwisseling van ervaringen en ideeën plaatsvond tussen de voorzitters van de participatie- en patiëntengroepen. Na de lunch vertelde paralympisch baanwielrenner Tristan Bangma op inspirerende wijze zijn levensverhaal. Daarna werden er in 9 groepen ideeën verzameld over verschillende onderwerpen onder de noemer: #durftedromen. Na deze brainstormsessie reikte voorzitter Jan Vreeburg aan vrijwilligers Annemarie de Hoogt en Karin Hoefmans van de werkgroep Stop voor de Witte Stok 2021 2 beeldjes uit als dank voor hun grote inzet.

#Durf te dromen

Het is onmogelijk om in dit stuk álle ideeën die binnen deze sessie door de 9 groepen naar voren zijn gebracht te noemen. Daarom hieronder een samenvatting van de meest opvallende en bruikbare ‘dromen’. Een aantal zijn reeds opgenomen in het werkplan van 2022, of worden nu al opgepakt. Als dit het geval is, staat dit erbij.

Dromen voor de vereniging

 • Participatie van iedereen op zijn eigen manier in de samenleving.
 • Leden met beperkte digitale vaardigheden kunnen ook alle informatie krijgen
 • De Oogvereniging is het centrum van blind en slechtziend Nederland, met alles onder één dak, dus ook revalidatie
 • Meer jongeren aan ons binden (opgenomen in werkplan 2022)
 • Inzetten op het gemeenschappelijk belang (de overeenkomsten), ongeacht de oogaandoening
 • Bellen nieuwe leden om het optimale uit mensen te halen (is weer opgepakt)
 • Zorgen dat iedereen met een visuele beperking zich aangetrokken voelt tot de Oogvereniging
 • Meer bewustwording van problemen slecht horen én zien
 • Een warme, open en een uitnodigende vereniging waar we trots op kunnen zijn
 • Activiteit voor mensen zonder oogproblemen (project voor partners/naasten is opgenomen in werkplan 2022)
 • Hoe activeer ik mijn vrijwilligers en wat kan het bureau hieraan bijdragen?
 • Oogcafés: betere lezingen/passend in de tijd

Dromen over belangenbehartiging participatie

 • De Oogvereniging wordt beschouwd als serieuze gesprekspartner op alle thema’s binnen de inclusieve samenleving
 • Per gemeente een contactpersoon voor belangenbehartiging
 • Informatieverstrekking aan de bron: ziekenhuizen, opleidingen beroepsvereniging bouwkunde, (alleen vergunningen bij toegankelijkheid voor iedereen)
 • Verbeteren van de interne marketing (opgenomen in werkplan 2022)
 • Blijven lobbyen voor maatschappelijke verbetering Bijvoorbeeld: aandacht voor mensen met beperkingen in het inburgeringstraject. (Opgenomen in werkplan 2022)
 • De Oogvereniging meer bekendheid geven aan de taststok (is opgenomen in werkplan 2022)
 • Invloed op de overheid op het gebied van digitale toegankelijkheid en de zorgverzekeraar voor de middelen
 • Regels geleidehond breed bekend maken > MKB
 • Keuze hulpmiddelen Oogvereniging + overheid
 • Maatwerk in hulpmiddelenvergoeding door zorgverzekeraars
 • Activiteiten organiseren tegen eenzaamheid (is opgenomen in werkplan 2022)
 • In de inburgering voor nieuwe Nederlanders vertellen over de witte stok
 • Structuur Oogvereniging is onduidelijk, is belangrijk voor actieve leden en vrijwilligers
 • Vrijwilligers helpen bij het opstarten van teams
 • Nieuwsbrieven centraliseren
 • Waardering voor vrijwilligers (is opgenomen in werkplan 2022)

Dromen over belangenbehartiging patiënten

 • Meer medische informatie naar leden (opgenomen in werkplan 2022)
 • Landelijk relatiebeheer ziekenhuizen en niet meer regionaal
 • Oogarts moet beter doorverwijzen
 • 1 vaste oogarts voor elke patiënt
 • Informatie over oogaandoeningen voor laaggeletterden en digibeten
 • Gen-onderzoek op verzoek
 • Zorgverzekeraars moeten meer rekening houden met co-morbiditeit

Dromen over informatievoorziening

 • Een community-platform (is opgenomen in werkplan 2022)
 • Meer zichtbaarheid door ambassadeurs (wordt al opgepakt)
 • Meer contact met beroepsverenigingen
 • Social media, tv- en radiospots
 • Gastlessen en verkeerslessen op basisscholen (wordt uitgebreid)
 • Informatie verspreiden via huisartsen/oogartsen (is opgenomen in werkplan 2022)
 • Filmpjes van verschillende oogaandoeningen delen via tiktok en andere social media