Tekst grootte

Training succesvol lobbyen in je gemeente

Geplaatst op: 26 februari 2023

Vanaf april kan je de training ‘succesvol lobbyen in je gemeente’ volgen. Deze training is bedoeld voor leden van de Oogvereniging die als vrijwilliger lobbyen bij de eigen gemeente voor toegankelijke openbare ruimtes voor slechtziende en blinde mensen. Heb je interesse, neem dan contact op met petra.kortenhoeven@oogvereniging.nl.

PGOsupport en Oogvereniging gaan in 2023 vrijwilligers trainen in lokale belangenbehartiging met als speerpunt de toegankelijkheid van openbare buitenruimtes, zoals stationspleinen, stadscentra en oversteekplaatsen. Vaak vallen deze openbare ruimtes onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dat vraagt om lokale belangenbehartiging, waarbij de situatie ook nog eens per gemeente verschilt.

25 vrijwilligers van de Oogvereniging kunnen de training ‘Succesvol lobbyen in je gemeente’ volgen. De training bestaat uit meerdere onderdelen:

  • Kennismakingsgesprek – februari/maart (online)
  • Wat moet je weten over routegeleiding op het station, stationsomgeving en daarbuiten – april (online)
  • Jouw rol en waar gaat de gemeente over – mei/juni (op locatie)

Na de zomervakantie:

  • Hoe werkt het binnen de gemeente (online)
  • Bouwen aan je netwerk en hoe beïnvloeden (op locatie)
  • Samenwerking met experts/adviseurs toegankelijkheid

Een deel van de training volg je online vanaf huis. Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten op een cursuslocatie. Bij voldoende belangstelling kan je kiezen tussen Zwolle, Utrecht of Eindhoven.

De training is bedoeld voor vrijwilligers die al bezig zijn én leden die aan de slag willen met de belangenbehartiging binnen de eigen of naburige gemeenten. Het is de bedoeling dat je relaties aanknoopt met verantwoordelijken bij de gemeenten, ambtenaren, politici, lokale gehandicaptenplatforms, adviseurs toegankelijkheid en alle anderen die een rol spelen bij het toegankelijk maken van openbare ruimten.

De training is eerder gegeven in 2021. Toen gaven de deelnemers als rapportcijfer een acht. Mede naar aanleiding van de evaluatie zal er tijdens de nieuwe training meer nadruk liggen op het zoeken naar bondgenoten (bijv. bij de lokale politiek), de lokale inclusie agenda van de gemeente en het VN-verdrag Handicap.