Tekst grootte

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel toegankelijkheid producten en diensten aan  

Digiwijs
Nieuws
Geplaatst op: 19 maart 2024 voorzittershamer

In juni 2025 wordt de Europese Toegankelijkheidsakte van kracht in de Europese Unie. De regering heeft voorgesteld om afspraken uit de akte, te verwerken in Nederlandse wetten. Dat voorstel is afgelopen donderdag 14 maart aangenomen. Een belangrijke en grote stap naar een toegankelijk(er) Nederland.

Toegankelijkheid producten en diensten bevorderen

De Europese Toegankelijkheidsakte zorgt ervoor dat (vooral elektronische) producten en diensten in Europa toegankelijker worden. Denk daarbij aan:

 • Hardware en software van computers en mobiele telefoons
 • Betaalautomaten
 • Telecommunicatiediensten
 • Bankzaken
 • Webwinkels
 • Audiovisuele mediadiensten
 • Noodcommunicatie

Verbetering van de toegankelijkheid is hard nodig, want voor ruim twee miljoen personen met een beperking in Nederland zijn (te) veel producten en diensten nog niet (goed) toegankelijk.

Ook bedrijven moeten aan de bak

Bedrijven moeten vanaf 28 juni 2025 producten, diensten én informatie, klantenservice en gebruikershandleidingen toegankelijk(er) aanbieden. Alles bij elkaar opgeteld een groot pakket van wettelijke maatregelen om Nederland toegankelijk(er) mee te maken.

Goed en duidelijk wetsvoorstel

Het wetsvoorstel, om de afspraken uit de Europese Toegankelijkheidsakte in wetten te verwerken, is erg belangrijk voor mensen met een (visuele) beperking. Daarom stuurden Ieder(in), de Oogvereniging en zes andere patiëntenorganisaties een kritische reactie op het wetsvoorstel. De regering heeft goed geluisterd, het wetsvoorstel is daarna flink verbeterd en verduidelijkt.

Het wetsvoorstel geeft een goede basis om producten en diensten beter toegankelijk te maken. De Tweede Kamer vindt het ook een goed wetsvoorstel, want zij nam het als een hamerstuk (zonder stemming) aan.

Hoe nu verder?

Nu de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen, gaat het voor een laatste controle naar de Eerste Kamer. We verwachten dat de Eerste Kamer ook akkoord gaat met het wetsvoorstel. Daarna gaat de wet officieel in en moeten bedrijven vanaf 28 juni 2025 hun producten en diensten toegankelijk(er) aanbieden. Daarmee wordt Nederland weer een grote stap toegankelijker!

Voorlichting aan bedrijven en consumenten is cruciaal, zodat iedereen weet: Wat moet ik doen? En, hoe moet ik dat doen?

Resultaat van lobby

Naast Ieder(in) en de Oogvereniging is dit wetsvoorstel een resultaat door lobby activiteiten van onderstaande patiëntenverenigingen en organisaties. Uiteraard blijven wij in gesprek met de betrokken ministers en toezichthouders om de uitvoering van deze wetten zo goed mogelijk te laten verlopen.

 • Divers Doof
 • DON (Dwarslaesie Organisatie Nederland)
 • LFB
 • MIND
 • Seniorenorganisatie ANBO-PCOB
 • Stichting Hoormij
 • NVVS
 • Vereniging Onbeperkt