Tekst grootte

Tweede Kamer: regering kom met stappenplan voor versnelde digitale toegankelijkheid

Nieuws
Geplaatst op: 25 november 2021

Hieronder valt ook de volledige toegankelijkheid van websites en apps. Het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie, waar de Oogvereniging onderdeel van is, heeft hier het afgelopen jaar hard op aangedrongen.

Overheidswebsites en apps minimaal toegankelijk

Veel overheidswebsites en apps voldoen nog niet aan de toegankelijkheidseisen. Slechts 4 procent van de websites van de overheid is volledig toegankelijk. Hoewel staatssecretaris Knops eerder het belang van digitale toegankelijkheid omarmde, kwam er geen concreet plan om hier versneld stappen in te zetten. De regering moet dit met het aannemen van de motie nu alsnog gaan doen. In het eerste kwartaal van 2022 moet het plan klaar zijn.

Inhoud stappenplan

In september stuurde het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie nog een brief aan de Kamercommissie Digitale Zaken over de noodzaak vaart te maken met digitale toegankelijkheid. De aanbevelingen uit deze brief zal het GebruikersNetwerk inbrengen in gesprekken met de politiek en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, die aan de slag moet met het plan:

  • Maak het register van toegankelijkheidsverklaringen compleet, doorzoekbaar en filterbaar, zodat rapportages een correct en volledig beeld geven van de stand van zaken.
  • Zorg dat het toezicht formeel geregeld wordt en lever vaker rapportages, zodat actiever toezicht gehouden kan worden op rijks-, provinciaal en lokaal niveau.
  • Organiseer versnelling via leveranciers van digitale producten aan de overheid. Zorg dat zij binnen drie jaar kunnen en moeten aantonen dat hun producten voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

Digitale toegankelijkheid is geen gunst maar pure noodzaak voor mensen met een beperking, psychische kwetsbaarheid en ouderen.

Lees ook:

Over de motie: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Over de brief van het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie:96 Procent van overheidswebsites niet digitaal toegankelijk – Ieder(in)

Over het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie GebruikersNetwerk slaat handen ineen voor digitale inclusie – Ieder(in)