Tekst grootte

Vacature secretaris (1-2 uur per week)

Nieuws
Vacatures
Vereniging
Geplaatst op: 27 juni 2024

In verband met het vertrek van de secretaris is de Oogvereniging op zoek naar een secretaris voor 1 tot 2 uur per week. Het bestuur streeft naar een diverse samenstelling. Het gaat om een onbezoldigde functie.

Wat zijn je taken?

 • Samen met de collega-bestuursleden besturen van de vereniging en werkgever zijn van de directeur.
 • Integraal toezicht houden op de uitvoering van het bestuursbeleid door de directeur en het bureau, en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging.
 • Een doelgerichte en doelmatige aanwending van de middelen bevorderen en toezicht houden op het functioneren van ledengroepen en commissies.

Wie zoeken wij?

De secretaris die wij zoeken:

 • Is bekend met en heeft een visie op vraagstukken van toegankelijkheid van de samenleving voor mensen met een visuele beperking, op het gebied van mobiliteit, werk, digitale toegankelijkheid enz.
 • Is een teamspeler, met gevoel voor onderlinge verhoudingen en rollen en kan daarnaar handelen.
 • Heeft kennis en ervaring die bij de (bestuurs)rol past.
 • Beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Is lid van de Oogvereniging of is bereid dit te worden.
 • Heeft affiniteit met mensen met een (ernstige) oogaandoening. Ervaringsdeskundigheid strekt tot aanbeveling.

 Wat bieden wij?

 • Een uitdagende bestuursfunctie in een collegiale en informele omgeving.
 • Een onbezoldigde functie waarbij gemaakte kosten worden vergoed.
 • Een benoemings­termijn van 3 jaar, met maximaal 2 herbenoemingen.

Het bureau van de Oogvereniging bevindt zich in Utrecht.

Over de Oogvereniging

De Oogvereniging is de spreekbuis voor alle mensen met een oogaandoening. Met grote betrokkenheid en professionaliteit zetten enkele honderden vrijwilligers/actieve leden, het landelijk bureau van gedreven professionals en de directeur zich dagelijks in om de doelen van de vereniging te bereiken. We zetten ons in op het gebied van participatie en inclusie en op het gebied van de oogzorg.

Over het bestuur

De Oogvereniging heeft een bestuur van 5 tot 7 mensen, dat benoemd wordt door en verantwoording aflegt aan de Ledenraad. Het bestuur is een toezichthoudend bestuur. Het vergadert 6 tot 7 keer per jaar.

Reageren of voordragen

Tot uiterlijk 10 september 2024  is het mogelijk om kandidaten voor te dragen. Voeg daarbij de volgende documenten:

 • Motivatie in hoeverre de kandidaat aan de profielschets voldoet;
 • Het Curriculum Vitae van de kandidaat inclusief eventuele lopende nevenfuncties;
 • Een bereidverklaring van de betreffende kandidaat.
 • Indien de voordracht niet afkomstig is van het bestuur of een ledengroep, een document met daarop vermeld de namen en handtekeningen van ten minste tien gewone leden die de voordracht ondersteunen.

Het is mogelijk om kandidaten voor te dragen:

Per e-mail: marian.hagenbeek@oogvereniging.nl

Per post: Oogvereniging, Postbus 2344, 3500 GH Utrecht

Degene die voordraagt en de kandidaat ontvangen een bevestiging van ontvangst.