Tekst grootte

Verantwoord wisselen van oogdruppels

Nieuws
Geplaatst op: 21 april 2022

Afspraken zijn rond

Patiëntenfederatie Nederland is samen met huisartsen, apothekers, zorgverzekeraars en 13 patiëntenorganisaties, waaronder de Oogvereniging,  werkafspraken overeengekomen over het verantwoord wisselen van medicijnen met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon. Het regelmatig wisselen van medicijnen leidde de afgelopen jaren tot klachten en vragen van patiënten. De nieuwe afspraken maken een einde aan de onduidelijkheid. En moeten leiden tot veilig, doeltreffend en betaalbaar medicijngebruik.

De afspraken borgen vanaf nu de voorspelbaarheid en begeleiding van patiënten bij het wisselen van medicijnen. Het onbeperkt wisselen van medicijnen wordt tegengegaan. De wisselingen die wel mogelijk zijn, worden goed begeleid. Ook over het niet-wisselen, bijvoorbeeld bij medische noodzaak, zijn heldere afspraken gemaakt.

De nieuwe werkafspraken zijn beschreven in de leidraad ‘verantwoord wisselen van medicijnen’. Het is een praktisch handvat voor alle betrokken partijen en professionals hoe in de dagelijkse praktijk medicijnen verantwoord gewisseld kunnen worden.

Wisselen van oogdruppels

Anneke Jansen, adviseur oogzorg bij de Oogvereniging: “Dit is geweldig nieuws voor mensen met een oogaandoening. Eindelijk meer duidelijkheid! Wisselen is nooit fijn maar dankzij deze afspraak gelukkig beperkt tot één keer per 2 jaar.”

Daarnaast gelden er uitzonderingen: situaties waarin niet gewisseld mag worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met een verminderde handfunctie, bijvoorbeeld als gevolg van reuma, en voor mensen met een visuele beperking. Ook geldt dit als er ‘medische noodzaak’ op uw recept staat. ‘Medische noodzaak’ kan een arts op een recept zetten bijvoorbeeld als u allergisch reageert op andere middelen.”

Hoe nu verder?

De komende periode worden de afspraken uitgewerkt in de praktijk. Daarnaast gaan betrokken partijen een gezamenlijke monitorings- en evaluatiestructuur inrichten om de effecten van de werkafspraken te monitoren, en indien nodig bij te sturen. De verwachting is dat de nieuwe afspraken niet eerder dan 2023 kunnen ingaan, vanwege lopende contracten tussen apotheken en leveranciers van medicijnen.

Lees wat u kunt doen als u van de apotheek andere oogdruppels meekrijgt.