Tekst grootte

Verdwijnt contant geld?

Betalingsverkeer
Geplaatst op: 2 maart 2023 Muntgeld en briefgeld

Niet iedereen kan of wil gebruikmaken van de mogelijkheden van bankieren en betalen via een app op de smartphone. Zeker voor mensen met een visuele beperking kan het gebruik van apps en websites van banken een uitdaging zijn. De apps en websites zijn niet altijd goed toegankelijk omdat de makers zich onvoldoende bewust zijn van de maatregelen die je moet treffen om vergroting en schermlezer goed te laten werken. En dan hebben we het nog niet over de digitale vaardigheden die je moet bezitten om je bankzaken zelfstandig te kunnen doen op je smartphone of tablet.

Steeds meer pinnen

In de winkel worden we aangemoedigd om met PIN te betalen. Voor de ondernemer is dit voordeliger dan omgaan met contant geld. We zijn eraan gewend en vaak lukt het ook wel, al zien we steeds vaker pinapparaten met een zogenaamd touchscreen, toetsen die je niet kan voelen.

De Oogvereniging streeft naar toegankelijkheid

De Oogvereniging heeft zitting in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) en de Werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid (WTB). Samen met andere belangenorganisaties en de toegankelijkheidsexperts van de banken wijzen we de banken en financiële dienstverleners op hun plicht om toegankelijk te zijn en te blijven voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking. En schrik niet, 2,6 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder hebben moeite met de digitale betaalwereld. Naar schatting 3,4 % van de Nederlandse bevolking heeft een visus van minder dan 30%  (CBS 2022).

Contant geld verdwijnt niet

Toegankelijk bankieren en betalen houdt wat ons betreft in dat er een volwaardig alternatief moet blijven bestaan voor mensen die geen gebruik kunnen of willen maken van de moderne digitale middelen. Samen met de banken, toonbankinstellingen en belangenverenigingen heeft de Oogvereniging zich ingezet voor het Convenant Contant Geld, gepubliceerd in april 2022. In dit document belooft De Nederlandsche Bank dat contant geld een wettig betaalmiddel is en blijft. Het chartale circuit, zoals contant geld ook wel genoemd wordt, zal dus niet verdwijnen. Echter, vermits duidelijk aangekondigd bij de ingang, staat het een ondernemer vrij om alleen pinbetalingen te accepteren. Het is dan aan de klant om daar iets te willen kopen of niet.

Wij blijven actief lobbyen

We zijn er nog niet. De digitale ontwikkelingen gaan door en de noodzaak voor banken om de digitale wereld veilig te houden maakt gebruik het ervan er niet gemakkelijker op voor de consument. En nu de banken ons beloofd hebben dat contant geld niet verdwijnt, blijft de zorg dat contant geld in voldoende mate geaccepteerd zal worden in winkels en horeca.  Probeer maar eens op Utrecht CS een broodje te kopen met contant geld. Enfin, we blijven actief in de lobby voor een toegankelijke samenleving voor iedereen. Klik hier voor onze standpunten.

Joost Rongen
Coördinator Digitale Toegankelijkheid en Betalingsverkeer bij de Oogvereniging