Tekst grootte

Zo maak je politiek inclusief!

Nieuws
Geplaatst op: 25 mei 2022

Oplossingen en tips

Alle oplossingen zijn samengevoegd in een document met tips waarmee politieke partijen, gemeentes, provinciale staten en waterschappen de politieke participatie van mensen die blind of slechtziend zijn, kunnen vergroten. Download het Stappenplan ‘Zo maak je politiek inclusief!’

Alle tips komen van mensen uit de praktijk. Zowel het panel als de aanwezigen waren mensen met een visuele beperking die actief zijn in de politiek. Het panel bestond uit Rob van den Hoek, ambassadeur van het aanjaagteam politieke participatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Jurgen Minten (Gemeenteraadslid Maashorst CDA), Jellie Tiemersma (Ambassadeur D&I D66) en Sanneke Vermeulen (Gemeenteraadslid Roosendaal VVD, inmiddels wethouder aldaar). Het panel werd geleid door Laura Hoogstraten, wethouder te Zeist.

Pilots ministerie BZK

“Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft twee pilots opengesteld voor mensen met een beperking die politiek actief willen worden of al zijn. De eerste pilot is bedoeld voor degenen die zich kandidaat willen stellen voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen in maart 2023.
De tweede pilot richt zich op de ondersteuning van volksvertegenwoordigers met een beperking die al in functie zijn bij provincies, gemeenten of waterschappen. Met deze pilots wordt onderzocht of meer mensen met een beperking politiek actief worden als zij met dit soort voorzieningen in dezelfde uitgangspositie worden gebracht als mensen zonder beperking. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleren voert de pilots uit namens het ministerie van BZK.”

Meer informatie over deze pilots vindt u op de website van de Vereniging voor Raadsleden >>

Simone Cox deed mee aan een eerdere pilot en zij is nu gemeenteraadslid. Lees haar verhaal op de website Politieke ambtsdragers >>

Politiek café

Donderdag 10 November 2022 19.30-21.00 uur organiseert de Oogvereniging online een politiek café voor leden die politiek actief zijn of willen worden. Hier kan men dan ervaringen en tips delen.

Voor vragen kunt u contact opnemen via 030-2945444 of ooglijn@oogvereniging.nl.