Tekst grootte

Verslag ledenbijeenkomst regio Utrecht op 30 april 2022

Nieuws
Geplaatst op: 10 mei 2022

Om 13:00 uur stonden Jody, Yvonne, Wim en Joop al met enige spanning voor de deur van de Tuindorpzaal van de Jeruzalemkerk. En ja, al voor 13:30 kwamen de eerste bezoekers al binnen. Er werd al meteen druk gepraat en dus koste het Jody dan ook enige moeite de aanwezigen om 14:00 uur stil te krijgen.

Jody opent de ledenbijeenkomst met een welkom aan alle leden en hun begeleiders en vooral de vrijwilligers. Zij herinnert aan de bijeenkomst van november vorig jaar die werd georganiseerd door het landelijk bureau. Er waren 5 enthousiaste mensen, die regio Utrecht weer vorm willen gaan geven en daarom een verkenningsgroep hebben gevormd. Wim Moons en Yvonne Scherpenisse stellen zich voor.

Jody noemt 5 zaken waar de verkenningsgroep aandacht aan wil gaan besteden. Het gaat hierbij om goede communicatie, contact leggen met de nieuwe verkeerscoördinator, activiteiten, oogcafés en het zoeken naar actieve leden.

Communicatie: vooral door middel van de nieuwsbrief. De leden ondervinden moeilijkheden met het lezen van nieuwsbrieven vanwege het doorklikken. Wij proberen hier aandacht voor te vragen.

Verkeerscoördinator: Jos Sprenkels heeft zich als nieuwe coördinator gemeld. Hij is al actief in de gemeente Zeist. Hij gaat voor Utrecht Peter goofaard opvolgen. Peter is vorig jaar overleden. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, meldt ze in ieder geval bij de verkenningsgroep.

Activiteiten: hiervoor gaan wij mensen zoeken, die in een activiteitencommissie willen zitten. Gelukkig zijn Truus Hoonhout, Sari van der Poel en Vincent overest bereid ons dit jaar bij te staan. Voor vanmiddag moest Vincent verstek laten gaan door corona.
Sari vertelt iets over de aankomende stadswandeling in Utrecht ter gelegenheid van het verkrijgen van stadsrechten alweer 900 jaar geleden. Deze wandeling gaat plaatsvinden op 3 juni vanaf 14:00 uur. Daarvoor worden er kleinere groepen van maximaal 20 personen gevormd.

Daarnaast wordt er ook al iets verteld over de andere activiteiten die ook nog dit jaar georganiseerd zullen worden. Het gaat hierbij om het volgende:
Op 17 september staat een bezoek aan Sonnenborgh in Utrecht gepland. Er is een speciale rondleiding opgezet voor mensen met een visuele beperking. Zo kunnen de bezoekers een idee krijgen van ons zonnestelsel.

In november organiseren wij weer een volgende ledenbijeenkomst met een officieel gedeelte en een leuke activiteit daarna.

Truus Hoonhout geeft een toelichting op de bloemschikactiviteit op 21 december.

Helaas gaat de Uitgaansdag niet door. Vanwege de toen geldende coronamaatregelen leek het ons in overleg met de landelijke stichting blinden en slechtzienden niet verstandig deze geliefde activiteit te organiseren.Dit jaar komt er geen kerstviering. Dat hopen wij volgend jaar weer te kunnen doen. Mogelijk organiseren wij wel een nieuwjaarsbijeenkomst.Het zoeken naar actieve leden: de verkenningsgroep heeft bedacht om de leden te bellen om te horen wat hun behoeften zijn en of er leden zijn, die actief willen zijn binnen regio Utrecht.

Oogcafés: Wim Moons geeft hierover wat informatie. De oogcafés zijn niet meer weg te denken uit de Vereniging. Momenteel zijn er 72 oogcafés. In onze regio zijn er 3 vanuit de Oogvereniging (Utrecht, Veenendaal en Amersfoort) en in Lopik is er een oogcafé onder de vlag van de gemeente. Ria Vink is hierbij betrokken. Wij zien het als aanvulling op de activiteiten. Ze zullen een belangrijke rol vervullen voor het ontmoeten van mensen met een oogaandoening.

Dit was het eind van het eerste officiële gedeelte.

Na de pauze wordt er afscheid van de oud kernteamleden plus Hens Kromme genomen. Jody vergeleek de oud-leden met Dieren:

Zo was Ben een paard, lasten dragen en rustig doorgaan.
Henk als kangoeroe, beheert het geld als ware het zijn jong.
Asha: terriër, vasthoudend.
Truus: papegaai, praat graag met iedereen.
Geertje: zwaan, trouw aan familie en de afdeling.
Hens: zij had nog nooit een cadeau gekregen voor al haar werkzaamheden. Bij haar past de kat en kreeg zij dus een warmte kussen in de vorm van een kat.

Daarna werd er weer gezellig gepraat en werden er hapjes en drankjes genuttigd. De sfeer werd opgeluisterd met pianomuziek verzorgd door Maarten Tros, speciaal voor deze middag ingehuurd.

Vlak voor het einde van de middag zongen Jody, Wim en Joop een lied op de melodie van 24 rozen van Toon Hermans, waarin de vertrekkende kernteamleden op humoristische wijze werden toegezongen. Yvonne deelde aan ieder oud-kernteamlid een roos uit. Daarna kon de middag afgesloten worden met nog een hapje en een drankje. Tevreden ging iedereen weer huiswaarts.