Tekst grootte

Verslag van de Ledenraad, 27 november

Nieuws
Vereniging
Geplaatst op: 15 december 2021

BERICHT VAN DE LEDENRAAD

NR. 1 (27 november 2021)

Eigenlijk zou de ledenraad in Utrecht bijeen komen. Maar door de nieuwe coronamaatregelen werden we toch genoodzaakt om nog een keer online te vergaderen.

Begroting en jaarwerkplan 2022

In de najaarsvergadering staan altijd een paar vaste onderwerpen op de agenda, zoals de begroting en het jaarwerkplan. Er was dit keer veel kritiek op het jaarwerkplan 2022 vanuit de ledenraad. Een aantal LR-leden mist in het jaarplan een overzicht van de belangrijkste activiteiten die in de regio’s en themagroepen gepland zijn in het komende jaar. Het jaarplan is nu nog vooral een lijst met goede voornemens, maar minder duidelijk is op welke wijze deze doelen bereikt zullen gaan worden. Zo heeft de vereniging veel geld gereserveerd voor campagnes om nieuwe leden te werven, maar hierover is niet veel te vinden in het werkplan. Ook wilden sommige LR-leden meer weten over het plan om komend jaar te starten met een community platform.

Gelukkig speelt ook het verenigingsbureau al met de gedachte om volgend jaar voor een andere opzet en vormgeving van het jaarwerkplan te kiezen dat meer inzicht geeft in de activiteiten van de vereniging. Niet alles kan tegelijkertijd gerealiseerd worden. Daarom is het belangrijk om in de toekomst duidelijke prioriteiten aan te geven.

Er is afgesproken dat een werkgroep het komende half jaar gaat bekijken welke informatie de ledenraad nodig heeft om het jaarwerkplan 2023 beter te kunnen beoordelen.

De ledenraad heeft de begroting voor 2022 goedgekeurd. De vereniging heeft veel reserves nodig om aan alle financiële verplichtingen te voldoen wanneer het onverhoopt wat minder goed zou gaan met de vereniging. Gelukkig is de Oogvereniging nu wel financieel gezond en is het niet goed wanneer er te veel geld op de plank blijft liggen. Daarom gaat de Oogvereniging in de komende jaren extra investeren in haar activiteiten en in de werving van nieuwe leden.

Huishoudelijk reglement en klankbordgroep

Een aantal jaren geleden zijn de statuten van de vereniging aangepast. Helaas is het huishoudelijk reglement nog steeds niet aangepast aan deze wijziging. In het huishoudelijk reglement staat hoe wij binnen de vereniging met elkaar omgaan en hoe iedereen te werk gaat. Er bestaat nog veel verschil van mening hierover binnen de vereniging. Een gemeenschappelijke commissie van bestuur en ledenraad heeft het huishoudelijk reglement aangepast aan de statuten in een nieuw concept. Maar toch kwam het bestuur met een eigen concept.

In de ledenraad is nu afgesproken dat een nieuwe klankborggroep opnieuw naar de twee concepten gaat kijken en in de volgende vergadering met een beargumenteerde oplossing komt.

Heeft u zelf als lid van de Oogvereniging een mening over het huishoudelijk reglement? Neem dan contact op met de klankbordgroep: ledenraad@oogvereniging.nl

Zij zijn benieuwd naar uw mening!

Nieuwe voorzitter

In juni 2022 moet de ledenraad een nieuwe voorzitter van de Oogvereniging kiezen. De voorzitter is het boegbeeld van de Oogvereniging. Samen met de directeur moet hij naar buiten treden, de Oogvereniging vertegenwoordigen en een netwerk opbouwen. Wie o wie gaat Jan Vreeburg opvolgen? Dat is best wel even spannend! Onder leiding van de secretaris van de vereniging heeft de ledenraad een selectiecommissie ingesteld die een profiel opstelt en die opzoek gaat naar een nieuwe voorzitter.

Kent u iemand met een visuele beperking die mogelijk geschikt is als voorzitter van de Oogvereniging? Meldt het vòòr 15 december aan de secretaris van de Oogvereniging (Lex Hendriksen: secretaris@oogvereniging.nl

Samenwerking met het Oogfonds

De Oogvereniging wil graag zo veel mogelijk samenwerken met andere partijen in de wereld van de visuele beperkingen. Dat geldt in het bijzonder voor het Oogfonds. Toch zijn de Oogvereniging en het Oogfonds heel verschillend. Voor de Oogvereniging is het heel belangrijk om volledig onafhankelijk te zijn. Het Oogfonds kan hierin wat vrijer optreden. Het Oogfonds heeft vooral de opdracht om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Samenwerking met commerciële partijen kan daarbij nuttig zijn. De samenwerking met het Oogfonds is een voorbeeld hoe ingewikkeld de relatie met andere organisaties kan zijn. De directeur heeft de ledenraad toegezegd hier nog nadere uitleg over te zullen geven.

Herbenoeming bestuursleden

Bianca Abutan en Fred Steenwinkel zijn herbenoemd als bestuursleden. Er waren geen tegenkandidaten. Een felicitatie waard!

Vacatures in de ledenraad

LR-leden zijn rechtstreeks door de leden gekozen. Zij stellen zich kandidaat voor het participatiedomein of voor het patiëntendomein. Bij de verkiezing in het voorjaar hadden zich voor het patiëntendomein jammer genoeg maar vijf kandidaten verkiesbaar gesteld, terwijl er acht zetels beschikbaar zijn. De ledenraad wil toch graag dat de leden van de vereniging door een voltallige ledenraad vertegenwoordigd worden. Daarom hebben wij besloten dat er voor het patiëntendomein opnieuw een oproep zal worden gedaan om zich kandidaat te stellen. Wanneer zich meer dan drie kandidaten melden, zal het verenigingsbureau een kleinschalige (vervolg)verkiezing organiseren. Dat is nodig om aan de verenigingsstatuten te voldoen.

Dus, wanneer u als lid van de Oogvereniging belangstelling heeft om een bijdrage te leveren aan het patiëntenperspectief in de ledenraad, aarzel niet, maar meldt u aan via: anneke.berkhout@oogvereniging.nl

Eelco Brinkman

DE LEDENRAAD is er voor de leden! Heeft u nog vragen over het werk van de ledenraad? Neem gerust contact met ons op: ledenraad@oogvereniging.nl