Tekst grootte

Vijf leden toegetreden tot de ledenraad

Ledenraad
Nieuws
Geplaatst op: 24 januari 2024 portretfoto's van de vier nieuwe ledenraadsleden

Dick, Hamid, Peter, Liesbeth en Sonja zijn lid geworden van de ledenraad van de Oogvereniging. Tot en met 15 januari hadden leden van de Oogvereniging de kans om zich verkiesbaar te stellen. De nieuwkomers stellen zich graag aan je voor.

Naast deze vier nieuwe gezichten, zijn zes leden herbenoemd voor een extra termijn: Rik Wouters, Fred Ritskes, Arend Schoonvelde, Astrid van der Gaag, Robert Jan Jonker en Hubert de Vos. Nog niet alle plaatsen in de ledenraad zijn bezet. Wil jij lid worden van het hoogste orgaan van de Oogvereniging? Lees dan meer informatie op de ledenraadspagina.

profielfoto dick onnink in de zon met een knalgele jas

Dick Onnink

Als lid van de ledenraad wil ik mij vooral inzetten om een brugfunctie te vervullen tussen het (wetenschappelijke) oogonderzoek en de patiëntenbelangen. Op medisch vlak is nu al veel mogelijk, in de nabije toekomst wordt nog veel meer mogelijk. Hoe kunnen we bereiken dat hierbij de patient – waar het uiteindelijk om gaat – niet uit het oog wordt verloren?

profielfoto liesbeth blankhart met een bril

Liesbeth Blankhart

‘Mijn naam is Liesbeth Blankhart en ik ben 64 jaar. Ik woon met veel plezier in Utrecht, waar ik Engels heb gestudeerd. Ik ben getrouwd en we hebben twee zoons van wie de oudste ook RP heeft.  Vroeger deed ik vertaalwerk, maar dat lukt helaas niet meer. In mijn vrije tijd lees ik heel graag en ik zing in een koor. We hebben een gezelligheidshond die niet kan geleiden, maar die het wel heerlijk vindt met ons te wandelen in het bos.

De Oogvereniging is voor mij een belangrijke organisatie, en daar wil ik me graag voor inzetten. Ik ben 8 jaar voorzitter van de Patiëntengroep Retina geweest en het lijkt me leuk op een ander gebied actief te zijn. Bij de Ledenraad ben je meer bezig met het beleid van de Oogvereniging, en ik hoop dat ik mijn ervaring uit de praktijk daar goed kan gebruiken.

Omdat medische zorg en kennis heel belangrijk zijn voor onze leden vind ik goed contact met artsen, zorginstituten en ook de ontwikkelaars van medicijnen erg belangrijk. Ook hoop ik te kunnen bijdragen aan een goede ondersteuning van de vele vrijwilligers vanuit het bureau. Er is nog veel werk te doen als het gaat om de bewustwording van mensen over leven met een visuele beperking. Ook de toegankelijkheid van de maatschappij kan nog wel een graadje beter. Ik vind het super interessant om te helpen kiezen op welke thema’s de Oogvereniging zich zal focussen. Niet alles tegelijk, stapje voor stapje komen we er wel.’

profielfoto sonja smeekes

Sonja Smeekes

‘Mijn naam is Sonja. Ik ben 56 jaar, getrouwd en heb twee kinderen van 21 en 23 jaar en een viervoeter (Friese Stabij). Ik woon in Huizen en heb 27 jaar in Tergooi gewerkt als verpleegkundige.
Mijn oogaandoening is hoge myopie (hoge bijziendheid), van jongs af aan nooit meer dan 50% visus gehad en me daar op zich goed mee gered. Geleidelijk is het zicht afgenomen tot ca 25% en ben ik uiteindelijk afgekeurd.

Jaren geleden toen ik last kreeg van de beperkingen in mijn werk en in mijn leven ontdekte ik de Ooglijn van de Oogvereniging en heb ik contact opgenomen. Ik voelde me gehoord en zij hebben me naar de juiste instanties verwezen .Nu ik weer meer energie heb en tijd wil ik me graag inzetten voor mensen met een oogaandoening en dat kan via de ledenraad van de Oogvereniging!’

portretfoto hamid

Hamid Talaie

‘Ik ben Hamid Talaie, 70 jaar oud, woonachtig in Soest. Gelukkig kan ik me met veel dingen vermaken, met name bewegen, lezen, gedicht maken, koken en vrijwilligerswerk. Ik hoop dat ik mijn rugzak met ervaringen, vanuit zowel de Nederlandse als een andere cultuur, bij de ledenraad kan uitpakken. Als gevolg hiervan kunnen we door het uitwisselen van onze ervaringen een alomvattend beleid voor blinden en slechtzienden opstellen.’

profielfoto peter waalboer met een bril in een overhemd

Peter Waalboer

‘Mijn naam is Peter Waalboer, 45 jaar en ik woon in Leiden. Ik heb verschillende hobby’s waaronder wielrennen, watersport, wintersport, luchtvaart en ICT. Al ruim 10 jaar ben ik lokaal, regionaal en landelijk mobiliteitsvrijwilliger bij de Oogvereniging. Daarnaast ben ik nu ruim vijf jaar mede-organisator van Oogcafé Leiden. Ik ken de Oogvereniging goed en wil me graag inzetten om de organisatie in de komende jaren nog beter te laten functioneren.

Ik woon al 10 jaar samen met Susan van Egmond en onze twee blindengeleidehonden. Op dit moment zijn dat Ona en Ruby. Samen met Susan organiseer ik het Oogcafé Leiden. Wij nodigen iedereen graag uit om op de eerste vrijdagmiddag van de maand bij ons in het Oogcafé langs te komen. Dan maken we onder het genot van een hapje en een drankje verder kennis.

Mijn doel bij de ledenraad is om te zorgen dat de Oogvereniging zo veel mogelijk met één mond spreekt als belangenbehartiger voor mensen met een oogaandoening, visuele beperking of dubbele beperking in horen en zien. De doelgroep heeft behoefte aan eenduidigheid en voorspelbaarheid. Dat bereiken we alleen als we overal hetzelfde bepleiten. Daarnaast wil ik me buigen over hoe we het lidmaatschap zo interessant mogelijk maken voor meer potentiële leden. Met mijn bedrijfskundige achtergrond denk ik graag mee.

Ik breng graag mijn kennis in over de centrale organisatie (het bureau in Utrecht) en de decentrale organisatie in de ledengroepen. In de samenwerking tussen die onderdelen van onze vereniging is nog winst te behalen in mijn mening.’