Tekst grootte

VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap

Nieuws
Geplaatst op: 18 mei 2021

In juni 2016 heeft Nederland dit VN-verdrag geratificeerd en is hiermee een eerste stap gezet om het doel van het VN-Verdrag te behalen. Dit doel betreft het zoveel mogelijk weghalen van drempels, zodat personen met een handicap volledig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Helaas heeft het ratificeren van het VN-verdrag er nog niet voor gezorgd dat er in Nederland sprake is van een inclusieve samenleving. Het gebeurt namelijk nog steeds regelmatig dat mensen het gevoel hebben dat zij worden gediscrimineerd vanwege hun visuele beperking, oogaandoening of doof-blindheid. Op de website van de Oogvereniging kun je lezen wat je kunt doen als je jezelf gediscrimineerd voelt.

Er zijn inmiddels al veel mensen (ambassadeurs) die zich inzetten voor het VN-verdrag en dus proberen gemeentes er bewust van te maken dat zij het VN-verdrag moeten naleven en bijvoorbeeld een inclusie agenda moeten opstellen. Om de ambassadeurs nu zoveel mogelijk bagage mee te geven om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen, heeft de Alliantie VN-verdrag Handicap en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onlangs diverse masterclasses lokale inclusie, georganiseerd.

Tijdens deze masterclasses is o.a. uitleg gegeven over het sociaal model. Het sociaal model is een manier van kijken en hierbij geldt dus dat de gemeentes eigenlijk anders naar mensen met een handicap zouden moeten kijken. Zij moeten ze bekijken als actieve burgers die zelf bepalen wat zij nodig hebben, maar dat gebeurt vaak nog niet. De samenleving zou dus eigenlijk zo moeten worden ingericht dat iedereen mee kan doen.

Tijdens de sessies is dan ook aangegeven dat wij in actie moeten komen om ervoor te zorgen dat ambtenaren zich gaan focussen op het weg nemen van barrières, zodat iedereen de eigen regie kan houden en zelfstandig kan zijn. Daarnaast zijn er tips gegeven over het creëren van motivatie en draagvlak voor inclusie bij de gemeentes, is benadrukt dat het belangrijk is dat men goed samen werkt om te komen tot een lokaal inclusiebeleid en zijn er diverse workshops gehouden zodat de deelnemers hun ervaringen met elkaar konden uitwisselen.

Nu zul je je misschien, bij het lezen van dit verhaal afvragen, wat dit voor jou betekent. Hopelijk heb je persoonlijk nog niet te maken gehad met discriminatie, maar als dit wel aan de orde is en je dus het gevoel hebt dat je wordt gediscrimineerd omdat je blind, slechtziend of doof-blind bent, dan kun je contact hierover opnemen met de Ooglijn van de Oogvereniging. Je kunt een mail sturen naar ooglijn@oogvereniging.nl of bellen naar 030-2945444. Ook kun je hier terecht als er zaken zijn die voor jou ontoegankelijk zijn.

Indien je meer wilt weten over het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap en je deel wilt nemen aan de digitale bijeenkomsten die binnenkort nog over inclusie en het VN-verdrag Handicap worden georganiseerd, laat dit dan weten. 

Ben je al als ambassadeur actief binnen de provincie Utrecht? Geef dit dan graag even via mail door (utrecht@oogvereniging.nl). Indien het namelijk noodzakelijk is om binnen de provincie Utrecht concreet al met een lobby aan de slag te gaan, kan het handig zijn om te weten of er al mensen zijn die wij hier actief voor kunnen inzetten.