Tekst grootte

Volledig zelfstandig stemmen in maar liefst 80 gemeentes

Nieuws
Geplaatst op: 15 februari 2022

Oog voor mensen met een visuele beperking

In augustus 2021 stuurde de Oogvereniging een pamflet aan fractievoorzitters van politieke partijen in alle gemeenten van Nederland. De reacties vanuit de partijen waren positief. Een kleine steekproef liet zien dat de partijprogramma’s goed leesbaar zijn voor mensen die gebruik maken van een schermlezer, er waren zelfs partijen die zelf het programma hadden laten omzetten in braille/gesproken vorm. Fysieke toegankelijkheid van openbare ruimten en openbaar vervoer werden het meest vermeld in de programma’s.

Na de verkiezingen zal de Oogvereniging de inhoud van het pamflet nogmaals onder de aandacht brengen van de gemeentelijke politiek. Hadden zij de punten nog niet meegenomen in hun partijprogramma? Nu is hun kans om aandacht te vragen voor inclusie tijdens de besprekingen ter vorming van de Gemeenteraad. Herinnert u de Gemeenteraad ook aan ons pamflet in uw lobbyactiviteiten na de verkiezingen?

Toolbox

Samenwerkingsconsortium Kennis Over Zien (waar de Oogvereniging deel van uitmaakt) heeft een gezamenlijke toolbox ontwikkeld. Deze toolbox is bedoeld om inzichtelijk te maken welke informatie kiezers vooraf nodig hebben, te zorgen dat de informatie toegankelijk is voor blinden en slechtzienden, te laten zien hoe je een stemlocatie visueel toegankelijk in te richten en te zorgen dat de stembureaumedewerkers voldoende op de hoogte zijn van hulpmiddelen en hulpmogelijkheden. U vindt de toolbox op de website van Kennis Over Zien.

Van toegankelijke naar inclusieve verkiezingen

In de afgelopen maand is er in 3 gemeenten (Apeldoorn, Utrecht en Leeuwarden) een proefstemsessie gehouden. Dit was onderdeel van het project van toegankelijke naar inclusieve verkiezingen van samenwerkingsconsortium Kennis Over Zien. Zowel stembureaumedewerkers als ervaringsdeskundigen hebben tijdens deze sessies veel van elkaar geleerd. Zo bleek bijvoorbeeld dat wanneer een stemlocatie niet toegankelijk (te maken) was, de rol van gastheer/gastvrouw erg waardevol was.

Daarnaast is een goede voorbereiding het halve werk, dus vooraf informatie kunnen vinden over de bereikbaarheid en voorzieningen op de stemlocatie maakt het voor de kiezer een stuk makkelijker een geschikte stemlocatie te selecteren. Ten slotte is ook de rol van stembureaumedewerker heel belangrijk. Wanneer die op hoogte is van de hulpmiddelen en hulpmogelijkheden, kan indien gewenst, de juiste hulp geboden worden. Dit zijn punten waarmee we (binnen het project) aan de slag gaan.

Voor meer informatie over toegankelijk stemmen kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar verkiezingen@oogvereniging.nl.