Tekst grootte

Wat ben je aan het doen? – Inez Dupuis

Nieuws
Geplaatst op: 7 januari 2021

Wat houdt relatiebeheer ziekenhuizen in?

Tijdens het consult bij de oogarts en ook op de poli zelf, is er weinig tijd om op niet-medische zaken in te gaan. Het is belangrijk dat mensen weten dat ze daarvoor terecht kunnen bij de Oogvereniging en andere patiëntenverenigingen. Omdat mensen patiëntenverenigingen vaak pas (te) laat ontdekken, hebben we in 2016 het project relatiebeheer ziekenhuizen opgezet. We zoeken voor ieder ziekenhuis een contactpersoon, die de patiëntenverenigingen op de kaart zet voor ziekenhuismedewerkers: zij kunnen de patiënten dan informeren over patiëntenverenigingen en wat deze voor patiënten kunnen betekenen. Ook bij activiteiten kunnen de ziekenhuismedewerkers via de contactpersoon contact leggen om samen het plan voor activiteiten uit te werken.

Wat doe je precies als contactpersoon? En als coördinator?

Ik ben zelf coördinator van de regio-zuid. We hebben 6 regio’s en iedere regio heeft een coördinator, die de contactpersonen aanstuurt en ondersteunt. Contactpersonen hebben maximaal 3 ziekenhuizen onder hun hoede genomen. Ik heb zelf ook een ziekenhuis onder mijn hoede, zodat ik ook vanuit de praktijk weet hoe het werkt. Samen zorgen we dat ziekenhuizen de juiste informatie hebben en bij ons terecht kunnen voor activiteiten. De Glaucoomweek is daar een mooi voorbeeld van: wij benaderen hen of zij benaderen ons. Iedere contactpersoon probeert twee keer per jaar contact te zoeken via mail of telefoon. In de regio-zuid (Noord-Brabant/Zeeland/Limburg) zijn we met z’n negenen gestart voor 25 ziekenhuislocaties. We zijn nu nog met z’n zevenen en kunnen dus best nog versterking gebruiken! De meeste ziekenhuizen zijn enthousiast over het project, maar bij een aantal komt het project niet of nauwelijks van de grond.

Wat is er veranderd in deze coronatijd?

De contactpersonen hebben wel contact onderhouden met de ziekenhuizen, maar er waren geen activiteiten mogelijk. We proberen dat nu weer op te pakken. Je kunt nog geen voorlichtingsbijeenkomsten houden. Het goede dat uit deze tijd voortkomt is dat we meer digitaal gaan aanbieden, minder met papier werken maar informatie via de schermen in de wachtruimtes en op de website van het ziekenhuis verspreiden.