Tekst grootte

Wat ben je aan het doen? – Sandra van Leeuwen

Nieuws
Geplaatst op: 29 april 2021

Wat houdt dat in?

“Het stationsplein van Hoorn moet het visitekaartje worden voor de stad. ‘De poort van Hoorn’ wordt het genoemd. Het is een groot bouwproject waar de gemeente, de provincie, NS en ProRail samen aan werken. Bij de Oogvereniging loopt het Stationspleinen-project om de omgeving van stations toegankelijk te maken voor iedereen. Ik woon zelf in Hoorn en ik wilde dat hier graag oppakken. Zo’n verbouwing is daarvoor natuurlijk een goed moment.”

Wat doe je precies?

“Ik zit in de klankbordgroep van de Poort van Hoorn. Dat betekent dat ik deelneem aan bepaalde gesprekken en inspraak heb. We willen dat in het visieplan komt te staan dat de Poort van Hoorn toegankelijk moet zijn voor iedereen. Ik ben hiervoor nu contacten aan het leggen.”

Wat vind je leuk aan het vrijwilligerswerk bij de Oogvereniging?

“Het Stationspleinen-project wordt geleid door medewerkers van de Oogvereniging. Ik vind het prettig dat zij structuur geven en ik niet alles zelf hoef uit te vinden.

Ik ben ooit begonnen bij de Oogvereniging met het geven van voorlichting. Bij een Vrouwenvereniging mocht ik vertellen over hoe het is om een visuele beperking te hebben, en toen is het balletje gaan rollen. Ik vind het erg leuk om voorlichting te geven. Later ben ik ook in de toegankelijkheid gerold. Je moet je als groep laten zien, vind ik.”