Tekst grootte

Websites Europese politieke partijen onvoldoende toegankelijk

Nieuws
Verkiezingen
Geplaatst op: 1 mei 2024 man zit achter een laptop aan een hoge tafel in een openbare ruimte

Websites van grote Europese politieke partijen vertonen ernstige tekortkomingen op het gebied van toegankelijkheid voor mensen met een (visuele) beperking. Zo blijkt het recente onderzoeksrapport ‘Access Denied’ van het European Disability Forum en de Funka Foundation.

Werk aan de winkel

De studie identificeerde diverse problemen zoals coderingsfouten, ontwerpfouten, en slechte navigatiemogelijkheden. Hierdoor zijn de websites verminderd of helemaal niet bruikbaar voor bijvoorbeeld mensen met een (visuele) beperking. Bovendien bleken enkele essentiële toegankelijkheidsfuncties, die standaard door browsers worden aangeboden, verwijderd te zijn. Dit duidt op actieve uitsluiting van gebruikers met bepaalde beperkingen.

Aanbevelingen

De rapport ‘Access Denied’ benadrukt de noodzaak voor politieke partijen om hun digitale communicatie toegankelijk te maken voor alle kiezers en brengt de volgende aanbevelingen:

  • Politieke partijen moeten hun websites en online tools toegankelijker maken volgens de WCAG- richtlijnen
  • Er moet meer training en bewustwording komen over toegankelijkheid binnen politieke organisaties.
  • Overheden moeten toezicht houden en ervoor zorgen dat politieke partijen voldoen aan de toegankelijkheidsnormen.

Europese belangenbehartiging

De Oogvereniging staat achter de aanbevelingen van het onderzoek en blijft zich inzetten voor digitale toegankelijkheid. Ook op Europees niveau, bijvoorbeeld door onze deelname aan de European Blind Union (EBU). De EBU is een sterk middel om Europese regelgeving en richtlijnen te realiseren op thema’s als fysieke en digitale toegankelijkheid.

Bron en onderzoeksresultaten: European Disability Forum