Tekst grootte

Werken als je slechtziend of blind bent? Natuurlijk!

Nieuws
Vereniging
Werk
Geplaatst op: 20 december 2023 anneke berkhout presenteert de conclusies van het project voor een groep mensen op het kantoor van de rabobank

‘Met het project Toegang tot Werk hebben we een beweging in gang gezet, waardoor meer mensen die slechtziend of blind zijn een betaalde baan krijgen’, vertelt Anneke Berkhout, projectcoördinator werk bij de Oogvereniging. Vanmiddag presenteerde ze voor meer dan zeventig aanwezigen, waaronder 15 werkgevers, de resultaten, conclusies en aanbevelingen. De belangrijkste conclusie? ‘We zijn erin geslaagd om de bewustwording te vergroten en werkgevers te motiveren om duurzame plaatsingen te gaan realiseren. De verzamelde kennis en informatie zal de basis vormen voor een praktische handreiking voor werkgevers.’

Bereidheid is groot

‘Gedurende het project hebben we in totaal 75 verschillende werkgevers benaderd en met 34 werkgevers zijn we uiteindelijk in gesprek gegaan’, zegt Berkhout. ‘De bereidheid onder deze werkgevers om mensen die slechtziend of blind zijn aan te nemen is groot. Wel zien we dat het overwinnen van de te nemen hobbels tijd kost. Een belangrijke aanbeveling die ik dan ook geef, is: hou vol, blijf proberen en laat vooral ook de succesverhalen zien.’

Succesverhaal

Berkhout is zelf een van de succesverhalen. Ze is blind en heeft haar hele leven goed betaalde banen gehad. Ze heeft er haar levenswerk van gemaakt dat het vanzelfsprekend is dat mensen die slechtziend of blind zijn gewoon betaald werk hebben. Deze presentatie is de kroon op haar werk, nu ze de pensioenleeftijd heeft bereikt. Maar stilzitten doet ze niet. Ze gaat bij Bartiméus Fonds door met haar strijd voor betaald werk voor mensen die slechtziend of blind zijn.

Aanbevelingen

Berkhout presenteerde vanmiddag meerdere aanbevelingen: ‘Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers de juiste informatie krijgen. Daarnaast moet er een platform komen waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Ook is er nog enige winst te behalen in het toekennen van werkvoorzieningen door het UWV. Denk hierbij aan het vereenvoudigen van aanvraagprocedures en het verruimen van de verstrekking van voorzieningen tijdens stages en proefplaatsingen.’ Alle resultaten, conclusies en aanbevelingen zijn te lezen in de Rapportage Toegang tot Werk.

Klaar voor de volgende stap

‘We zijn blij dat vele organisaties er positief tegenover staan om mensen die slechtziend of blind zijn aan te nemen’, geeft Luuk-Jan Boon, directeur van de Oogvereniging, aan. ‘Maar we zijn er nog niet. Nu moeten werkgevers ook daadwerkelijk mensen die slechtziend of blind zijn aannemen. Daarom zijn we ook bij het Informatie- en Adviespunt Zichtbaar in Werk betrokken. Dit is dé vraagbaak voor werken met een visuele beperking, zowel voor werkgevers, als voor werknemers en arbeidsbemiddelaars/begeleiders.’ Het Informatie- en Adviespunt is een samenwerking tussen de Oogvereniging, Bartiméus en Koninklijke Visio.

Samenwerking

Het project Toegang tot Werk is uitgevoerd in samenwerking met Koninklijke Visio en Bartiméus en gefinancierd door Bartiméus Fonds en Visio Foundation. De Rabobank, een belangrijke samenwerkingspartner, faciliteerde de bijeenkomst.