Tekst grootte

Wildbreien voor doofblindheid

Nieuws
Geplaatst op: 14 juli 2021

Wildbreien als tactiele kunst

Doofblindheid betekent dat mensen niet (goed) kunnen horen én niet (goed) kunnen zien. In Nederland zijn naar schatting tussen 33.000 en 38.000 doofblinde mensen.

Verschillende vormen van sociaal contact, zoals oogcontact maken of samen ergens naar kijken of luisteren is vrijwel onmogelijk voor de groep die niet of nauwelijks hoort en ziet. Zij zijn aangewezen op tast, bewegingen en reuk. Wildbreien is een tactiele kunstvorm die perfect aansluit bij de manier waarop zij communiceren en de wereld ervaren.

Zien en voelen in Vries

In het kader van de wereldwijde wildbrei-actie sloegen cliënten van Kentalis Wonen en dagbesteding Vries vol overgave en enthousiasme aan het haken en breien. De lege rieten mand in het gebouw van de dagbesteding was al snel gevuld met allerlei gekleurde lapjes. En daar waar geen brei- of haaktalent aanwezig was, werden hulptroepen ingeschakeld. Het eindresultaat is te voelen en zien in Vries. Daar werden twee bankjes bij de Bonifatiuskerk ingepakt met breisels.

Kleurige palen in Groningen

Vanwege de samenwerking tussen Kentalis en de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar doofblindheid werden de vlaggenmasten voor het academiegebouw van de Rijksuniversiteit en lantaarnpalen in het Noorderplantsoenbekleed met de kleurige lapjes uit Vries.