Tekst grootte

Digitale toegankelijkheid

Iedereen heeft het recht op toegang tot elektronische informatie, programma’s en diensten. Dat geldt voor websites, apps, digitale leeromgevingen en persoonlijke gezondheidsomgevingen. Er is op dit gebied nog veel werk te doen.

Bovenaanzicht van opengeslagen laptop op tafel. 2 handen zichtbaar op toetsenbord

Standpunten

Voldoen aan toegankelijkheidsnormen

Alle digitale informatie, diensten en producten moeten vindbaar en volledig toegankelijk zijn, in lijn met Digitoegankelijksnormen (EN 301 549 met WCAG 2.1).

Standaard inclusief ontwerpen en testen

Inclusief digitaal ontwerpen en testen met ervaringsdeskundigen moet de standaard zijn.

Toegankelijke digitale media

Alle digitale media moeten toegankelijk zijn, door bijvoorbeeld gebruik van contrastrijke, in grootte aanpasbare of gesproken ondertiteling en audiodescriptie.

Onderbouwing

Het recht op toegankelijke informatie is vastgelegd in het VN-verdrag handicap in artikel 21 dat in 2016 door Nederland is ondertekend.

Het Tijdelijk besluit digitale overheid en de daaruit voortvloeiende wet Digitale Overheid, die nog behandeld moet worden door de Tweede Kamer, regelt dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij  de (semi)overheid.

Vanaf 28 juni 2025 is de European Accessibility Act (EAA) van kracht en kan de overheid handhavend optreden als digitale producten en diensten niet toegankelijk zijn. De Oogvereniging is nauw betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van deze wetgeving.

Op de website van DigiToegankelijk en het Dashboard DigiToegankelijk staat wat de stand van zaken is op het gebied van digitale toegankelijkheid van overheidswebsites en dat er nog veel te doen is.

Wat doet de Oogvereniging?

De Oogvereniging trekt gezamenlijk op met partners om ervoor te zorgen dat digitale toegankelijkheid hoog op de agenda blijft staan en er ook concrete stappen worden gezet om deze te verbeteren:

Belangenbehartiging

de Oogvereniging maakt zich sterk voor toegankelijke digitale producten en diensten. We zitten in diverse commissies bij de overheid. We vragen doorlopend aandacht voor mensen die slechtziend of blind zijn.

Samenwerking

de Oogvereniging is actief lid van het Gebruikersnetwerk Digitale Inclusie. Via dit netwerk werken we samen met andere organisaties voor mensen met een beperking om digitale informatie toegankelijk te maken voor iedereen.

DigiMaatjes en project Lokaal Centraal

Digitaal meedoen in de samenleving vraagt van ons allemaal dat we digitale basisvaardigheden bezitten. Mensen die slechtziend of blind zijn gebruiken vaak toegankelijkheidsopties en -hulpmiddelen. Om hiervoor kennis en vaardigheden aan te leren en te onderhouden, hebben we in de Oogvereniging het project DigiMaatjes. Daarnaast zoeken we de samenwerking op met andere belangenverenigingen om samen aan te sluiten bij bestaande lokale initiatieven, in het project Lokaal Centraal.

Bekijk de video!

Video over het recht op toegankelijke informatie volgens het VN verdrag artikel 21