Tekst grootte

Digitale toegankelijkheid

Iedereen heeft het recht op toegang tot elektronische informatie, programma’s en diensten. Dat geldt voor websites, apps, digitale leeromgevingen en persoonlijke gezondheidsomgevingen.

Bovenaanzicht van opengeslagen laptop op tafel. 2 handen zichtbaar op toetsenbord

Wetgeving

Het recht op toegankelijke informatie is vastgelegd in het VN-verdrag handicap in artikel 21 dat in 2016 door Nederland is ondertekend.
Sinds 1 juli 2018 geldt het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid in Nederland. Vanaf 28 juni 2025 is de European Accessiblity Act van kracht en kan de overheid handhavend optreden als digitale producten en diensten niet toegankelijk zijn.

Helaas is op dit moment minder dan 5% van de websites en apps van de overheid volledig toegankelijk.

De Oogvereniging vindt dit niet acceptabel en trekt gezamenlijk op met partners om ervoor te zorgen dat dit percentage stijgt!

Standpunten

De Oogvereniging heeft de volgende standpunten met betrekking tot toegang tot digitale informatie:

  1. Digitale informatie, diensten en producten moeten online gemakkelijk vindbaar zijn en op de kortst mogelijke termijn voldoen aan de standaard Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1)
  2. Inclusief digitaal ontwerpen en testen met ervaringsdeskundigen moet de standaard zijn.
  3. Maak TV en online video toegankelijk door toevoeging van gesproken ondertiteling, contrastrijke en in grootte aanpasbare ondertiteling en audio descriptie.

Wat doet de Oogvereniging?

De Oogvereniging maakt zich sterk voor toegankelijke digitale producten en diensten. We zitten in diverse commissies bij de overheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). We vragen doorlopend aandacht voor mensen die slechtziend of blind zijn.

De Oogvereniging is actief lid van het Gebruikersnetwerk Digitale Inclusie. Via dit netwerk werken we samen met andere organisaties voor mensen met een beperking om digitale informatie toegankelijk te maken voor iedereen.

Digitaal meedoen in de samenleving vraagt van ons allemaal dat we digitale basisvaardigheden bezitten. Mensen die slechtziend of blind zijn maken vaak gebruik van toegankelijkheidsopties en -hulpmiddelen. Om hiervoor kennis en vaardigheden aan te leren en te onderhouden hebben we in de Oogvereniging het project DigiMaatjes.

Bekijk de video!

Video over het recht op toegankelijke informatie volgens het VN verdrag artikel 21