Tekst grootte

Digitale toegankelijkheid

Iedereen heeft het recht op toegang tot informatie en diensten, ook als die digitaal worden aangeboden via websites en apps. Als je slecht ziet en/of hoort mag dat geen belemmering vormen om zelfstandig te kunnen meedoen in de maatschappij. Dit is vastgelegd in het VN-verdrag handicap.

Vingers op toetsenbord

Waar het bij digitale toegankelijkheid om gaat is dat iedereen toegang heeft tot elektronische informatie, programma’s en diensten. Dus of je het nu hebt over websites, apps, digitale leeromgevingen, intra- en extranetten of persoonlijke gezondheidsomgevingen: iedereen moet deze even goed kunnen gebruiken, ook mensen die een beperking hebben.

Voor wie?

De groep van mensen met een beperking is heel divers. Het gaat onder andere om mensen met tijdelijke of blijvende:

Problemen met zien zoals blindheid, moeite met kleurenzien of uitval van een deel van het gezichtsveld.

Motorische problemen waardoor zij de muis en/of het toetsenbord moeilijker kunnen gebruiken.

Problemen met horen (dove en slechthorende mensen).

Problemen met het begrijpen of verwerken van informatie (zoals dyslexie en leerstoornissen).

Of een combinatie van meerdere problemen.

Overheid

Even bellen met het Rijk of langsgaan bij een loket van de gemeente: het is steeds minder vanzelfsprekend. Daarvoor in de plaats komen websites en apps voor de mobiele telefoon.

In 2016 heeft de Europese Unie bepaald dat lidstaten digitale toegankelijkheid moeten vastleggen in nationale wetgeving. Dit is gebeurd op basis van het VN-verdrag Handicap. In Nederland is nu het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid van toepassing.

Het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid moet ervoor zorgen dat websites, apps en intra- en extranetten van de overheid toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. De overheid is verplicht om zich houden aan de internationale richtlijnen voor digitale toegankelijkheid.

Bedrijven

Het VN-verdrag Handicap gaat niet alleen over diensten van de (semi-)overheid, maar ook over bedrijven. Bedrijven zijn dus verplicht om toegankelijke producten en diensten aan te bieden.

Wat doet de Oogvereniging?

De Oogvereniging lobbyt voor toegankelijke digitale producten en diensten. We zitten in diverse commissies bij de overheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Betaalvereniging. We vragen doorlopend aandacht voor mensen die slechtziend of blind zijn.

De Oogvereniging is actief lid van het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie. Via dit netwerk onderhouden we contacten met andere organisaties voor mensen met een beperking. Op basis van onze ervaringsdeskundigheid overleggen we met de overheid en met de staatssecretaris Digitale Zaken.

Digitaal meedoen in de samenleving vraagt van ons allemaal dat we digitale basisvaardigheden bezitten. Mensen die slechtziend of blind zijn maken vaak gebruik van de toegankelijkheidsopties die in de computer, tablet of smartphone zijn ingebouwd of speciaal zijn geïnstalleerd. Om kennis en vaardigheden aan te leren en te onderhouden hebben we in de Oogvereniging het project DigiMaatjes.