Tekst grootte

DigiMaatjes

Bijeenkomsten in de regio

Via het project DigiMaatjes kunnen mensen op een laagdrempelige manier leren omgaan met hun computer, tablet of smartphone. Om te kunnen werken met websites en apps heb je immers bepaalde vaardigheden nodig.

Dit gebeurt via bijeenkomsten in de regio. De bijeenkomsten worden geleid door vrijwilligers van de Oogvereniging die weten welke vragen er leven op digitaal gebied.

De vrijwilligers die de bijeenkomsten organiseren krijgen ondersteuning van het verenigingsbureau. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inhoudelijk voorbereiden van bijeenkomsten.

Joost Rongen

Themacoördinator

Projectleider van DigiMaatjes is Joost Rongen, themacoördinator Digitale toegankelijkheid bij de Oogvereniging.

Joost bezoekt regelmatig oogcafés in heel Nederland. Hier vertelt hij over de digitale vaardigheden die we nodig hebben om te kunnen blijven meedoen. Ook digitaal bankieren en betalen in de winkel en online komen aan de orde. Hij legt uit hoe we in contact kunnen komen met de overheid, bedrijven en instanties als hun website of app niet toegankelijk is. Ten slotte komt ook de vraag aan de orde waar mensen hulp kunnen vinden als digitaal echt niet lukt.

Klankbordgroepen

Samen met de klankbordgroep DigiMaatjes geven we het initiatief verder vorm. Zij krijgen kennis en informatie om in hun eigen regio met DigiMaatjes aan de slag te gaan.