Tekst grootte

DigiMaatjes

Bijeenkomsten in de regio

Via het project DigiMaatjes kunnen mensen op een laagdrempelige manier leren omgaan met hun computer, tablet of smartphone. Om te kunnen werken met websites en apps heb je immers bepaalde vaardigheden nodig.

Dit gebeurt via bijeenkomsten in de regio. De bijeenkomsten worden geleid door vrijwilligers van de Oogvereniging die weten welke vragen er leven op digitaal gebied.

De vrijwilligers die de bijeenkomsten organiseren krijgen ondersteuning van het verenigingsbureau. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inhoudelijk voorbereiden van bijeenkomsten.

Themacoördinator

Vanuit de Oogvereniging is de themacoördinator Digitale toegankelijkheid aangesteld als projectleider. Op dit moment is Monique Verboeket de vervangend coördinator. Voor vragen over Digimaatjes kun je bij Monique terecht op monique.verboeket@oogvereniging.nl.

Klankbordgroepen

Samen met de klankbordgroep DigiMaatjes geven we het initiatief verder vorm. Zij krijgen kennis en informatie om in hun eigen regio met DigiMaatjes aan de slag te gaan.